'Toekomst voor de publieke sector' is een rapport dat Paul de Beer schreef op verzoek van de WBS. Met een heldere analyse en scherpe uiteenzetting van opties stelt De Beer de onvermijdelijkheid van de bezuinigingen van het huidige kabinet ter discussie.

De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn als volgt samen te vatten:

De gevolgen van de economische crisis en van de vergrijzing van de bevolking voor de overheidsuitgaven zijn beperkt en rechtvaardigen geen drastische bezuinigingen.

Door de lagere productiviteitsstijging in de publieke sector, verschuivende voorkeuren van de bevolking en een structureel lagere groei van de economie zullen de publieke uitgaven in de toekomst echter wel degelijk relatief stijgen.

Groei van de publieke sector in de toekomst is gewenst, omdat publieke diensten meer bijdragen aan de kwaliteit van het bestaan dan verruiming van particuliere bestedingsmogelijkheden.

Voor de financiering van de groeiende publieke sector is een stijging van de belastingen onvermijdelijk en deze is, mits op een zorgvuldige wijze vormgegeven, niet schadelijk voor de economische ontwikkeling.

Daarnaast zal meer een beroep gedaan moeten worden op eigen bijdragen van de gebruikers (profijtbeginsel).

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl