Tim ‘S Jongers is per 1 september directeur van de Wiardi Beckman Stichting.

Tim ‘S Jongers studeerde politieke wetenschappen aan de universiteit Antwerpen en verhuisde daarna vanuit België naar de Haagse wijk Rustenburg-Oostbroek. Hij haalde een master publiek management aan de Universiteit Leiden, faculteit Bestuurskunde in Den Haag, en deed jarenlang onderzoek in achterstandswijken. Als adviseur bij de RVS brak hij als initiator van het boek Gezichten van een onzeker bestaan een lans voor ervaringskennis binnen beleid.

Tim ‘S Jongers: ‘Het lijkt alsof we vergeten zijn dat systemen er zijn om de burger te bedienen, in plaats van andersom. De kennis en ervaring die ik bij de RVS heb opgedaan, gebruik ik nu graag in een nieuwe rol bij de WBS.‘

WBS-curatoriumvoorzitter Ferd Crone: ‘Tim ‘S Jongers ontworstelde zich aan een jeugd in armoede en onzekerheid en deed jarenlang buurtonderzoek naar wat er leeft bij de mensen waarvoor wij opkomen. Door deze ervaringen weet hij als geen ander hoezeer succes en falen afhangen van kansen die je krijgt door goed onderwijs en andere sociale factoren in je omgeving. Hij kan politici en wetenschap een spiegel voorhouden als hun theoretische plannen niet aansluiten bij de dagelijkse problemen van burgers. De Wiardi Beckman Stichting maakt hiermee een duidelijke keuze voor de toekomst van de sociaal-democratie in Nederland.'

Partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent is blij met de benoeming en ziet uit naar de samenwerking: ‘Ik ben ervan overtuigd dat onze sociaal-democratische idealen in goede handen zijn bij Tim ‘S Jongers als ervaringsdeskundige én expert.’

De Wiardi Beckman Stichting is het wetenschappelijke bureau voor de sociaal-democratie. De stichting onderzoekt urgente maatschappelijke thema’s met een wetenschappelijk onderzoeksprogramma en publiceert zes keer per jaar het tijdschrift Socialisme & Democratie (S&D), met publicaties van wetenschappers en politici die reflecteren op maatschappelijke vraagstukken.

Meer over en van Tim 'S Jongers

VPRO Marathoninterview
‘Men gaat in achterstandswijken de pastinaak promoten, terwijl negentig procent van de kinderen niet ontbeten heeft’zegt Tim 'S Jongers in het Marathoninterview van de VPRO in december 2022. Hij werd drie uur lang geïnterviewd door journalist Maaike Schoon.

Boek: Beledigende Broccoli
In het boek 'Beledigende broccoli' maakt Tim 'S Jongers duidelijk waarom goedbedoeld beleid vernederend uitpakt voor mensen met bestaansonzekerheid en laat hij zien hoe de maatschappelijke ongelijkheid groeit. Hier kun je het boek bestellen

Interview Volkskrant
‘Als je met 10-0 achterstand begint, is hogerop komen geen klim op een ladder. Het is een tunnel waarin je moet blijven kruipen’ zei Tim 'S Jongers in een interview in de Volkskrant

Radiogesprek Nooit meer slapen
Liever luisteren? Tim 'S Jongers werd in augustus geïnterviewd bij Nooit meer slapen over het boek gezichten van een onzeker bestaan dat hij schreef namens de RVS.

Participatielezing Movisie
In de participatielezing 2022 van Movisie vertelt Tim 'S Jongers waarom beleid en uitvoering begint bij de verhalen van mensen zelf.

Essays de Correspondent
Als je gelooft dat je je maatschappelijke positie puur hebt verworven met hard werken, heb je het mis. schreef Tim 'S Jongers recent in essay voor de Correspondent. Meer essays van Tim lezen voor De Correspondent? Klik dan hierKlik dan hier. 

Columns in de Volkskrant
Lees hier de columns die Tim schreef voor de Volkskrant

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers