Het WBS Europafonds was actief tussen 2011 en 2017 en was opgericht met als doelstelling het debat over Europa in de Nederlandse sociaal-democratie te stimuleren, kennis met betrekking tot Europese zaken over te dragen, en ideeën en visies te ontwikkelen.

Na het overlijden van Ieke van den Burg in september 2014 is Thijs Kerckhoffs aangetrokken als nieuw bestuurslid. Hij is sinds 13 februari 2015 lid van het bestuur. Het bestuur van het fonds bestaat uit: Monika Sie Dhian Ho, vicevoorzitter, Camiel Hamans, secretaris/penningmeester, Jan Cremers, Thijs Kerckhoffs, Hans Ouwerkerk, Jan Marinus Wiersma, voorzitter.

In 2016 zijn de volgende projecten gerealiseerd:

 • Helsinki 40
  De groeiende spanningen tussen Rusland en Europa zet vraagtekens bij de veiligheid in Europa. Zijn de illegale annexatie van de Krim door Rusland en het aanhoudend conflict in Oost-Oekraïne, tekenen van een nieuwe koude oorlog? Moeten we accepteren dat ons continent opnieuw wordt verdeeld in invloedssferen of is er nog een manier om uit deze impasse te komen door de dialoog aan te gaan met Moskou? Tot en met de zomer van 2016 was Boris Duregger als zelfstandige voor het Europafonds betrokken bij dit project. Hij interviewde experts en journalisten. Lees hier de artikelen van Boris Duregger: 'Glibberig als vis' en 'Berichten van de buren'. Jan Marinus Wiersma en Camiel Hamans zijn vanuit het Europafonds betrokken.
   
   
 • Van Waarde Internationaal & WBS Vluchtelingendenktank 
  Het WBS Europafonds en de PvdA-Eurodelegatie hebben het project 'Van Waarde Internationaal' mede mogelijk gemaakt. Meer over dit project kunt u vinden op 
  www.vanwaardeinternationaal.nl. Jan Marinus Wiersma was namens het bestuur van het WBS Europafonds lid van de WBS Vluchtelingendenktank, die hoort bij het project Van Waarde Internationaal.

 

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers