Op donderdag 6 juni mogen we naar de stembus voor de Europese Verkiezingen. De afgelopen tijd publiceerden we veel in S&D over Europa. Wat kan Brussel doen tegen de uitbuiting van arbeidsmigranten? Wat betekent de Europese richtlijn voor toereikende minimumlonen voor Nederland? Wat kan Europa doen tegen de medicijntekorten? We verzamelden de beste artikelen, zodat je helemaal op de hoogte bent van wat er 6 juni op het spel staat. 

We hebben geen tekort aan arbeidskrachten, maar een overschot aan slecht werk 

Steeds meer arbeidsmigranten komen uit landen van buiten de Europese Unie, uit Moldavië, Kazachstan, Vietnam of de Filipijnen. Uitbuiting tegengaan op lidstaat-niveau wordt daardoor steeds moeilijker, schrijft Europarlementariër Agnes Jongerius. Lees hier het artikel

Het slechtste jongetje van de klas? Over toereikende minimumlonen

Vorig jaar werd onder luid gejuich van vakbonden en linkse partijen de Europese richtlijn voor toereikende minimumlonen aangenomen. De implementatie hiervan in Nederlandse wet- en regelgeving is in volle gang. Wat dreigt is een minimale interpretatie van de richtlijn, schrijft Elmar Smid, FNV Beleidsadviseur Europese Zaken en kandidaat voor het Europese Parlement namens GroenLinks-PvdA. Lees hier het artikel. Je kunt kunt hier het hele Europanummer van S&D uit 2023 teruglezen. 

Europa kan veel socialer en gezonder

België, dat in januari 2024 voorzitter werd van de Raad van de Europese Unie, werkt aan een vernieuwend en ambitieus sociaal en gezondheidsprogramma voor Europa. Een van de problemen die dringend om een oplossing vraagt, zijn de grote medicijntekorten die in alle lidstaten spelen. Daarover schrijft Gloria Ghéquière, Adviseur Europees beleid van de Belgische minister Frank Vandenbroucke en verkiesbaar als eerste opvolger op de Europese lijst voor Vooruit. Lees hier het artikel

Wie gaat straks het dak op? Over verduurzaming en de Europese arbeidsmarkt

De Europese Green Deal is praktisch maar ook symbolisch van grote betekenis. Alleen al het feit dat het gelukt is deze afspraken te maken, geeft hoop dat het zal lukken de opwarming van de aarde te beperken. Wat nu snel nodig is, is een plan van aanpak voor de Europese arbeidsmarkt. Onze industrie kan alleen verduurzamen wanneer oneerlijke concurrentie met landen buiten Europa wordt tegengegaan. Ook moet voorkomen worden dat de rekening van de energietransitie belandt bij werkenden in kwetsbare regio’s en dat een tekort aan geschikte arbeidskrachten de energietransitie vertraagt. Dat schreven Mohammed Chahim (Europarlementariër en kandidaat voor het Europese Parlement voor GroenLinks-PvdA), Agnes Jongerius en Arnold Tukker. Lees hier het artikel

Geen EU-uitbreiding zonder waarborgen 

Jarenlang leek verdere uitbreiding van de Europese Unie tot stilstand gekomen te zijn, maar nu is de druk om voortgang te maken met de toetreding van landen als Oekraïne en Moldavië opeens groot. Daar zijn goede redenen voor, maar het tempo verhogen zonder beter aan te geven wat het karakter van de uitgebreide EU moet worden, is riskant. Zie de ervaringen die zijn opgedaan met de uitbreidingen van 2004 en 2007, schrijven WBS research fellows Camiel Hamans & Jan Marinus Wiersma. Lees het artikel hier

 

 

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers