André Knottnerus is arts-epidemioloog, oud-voorzitter van de Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en emeritus-hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Maastricht.