Aan de Universiteit van Amsterdam heeft de Wiardi Beckman Stichting sinds 1988 de Dr. J.M. den Uyl-leerstoel. De ontwikkelingen in het democratisch socialisme, in relatie tot wetenschap en samenleving, gelden hierbij als leeropdracht.

Eerder vervulden Jan Pronk, Ad Oele, Ed van Thijn, Ad Geelhoed, Frank Vandenbroucke en Sarah de Lange dit hoogleraarschap.

Het curatorium van de leerstoel bestaat uit: Esther-Mirjam Sent (vz) (RU), Tim ’S Jongers (directeur WBS), Floris Vermeulen (UvA) en Jean Tillie (UvA/HvA).