De Wiardi Beckman Stichting is het wetenschappelijk bureau van de PvdA. De stichting bepaalt in onafhankelijkheid haar onderzoeksagenda, met enige afstand tot de politieke dynamiek van alledag. Waar mogelijk verricht de WBS daarnaast ondersteunend werk voor de PvdA – zoals het opstellen van discussienota’s, bijdragen aan verkiezingsprogramma's en advisering van de Tweede-Kamerfractie en het partijbestuur.

De Wiardi Beckman Stichting stelt zich ten doel om urgente maatschappelijke vraagstukken te signaleren, deze wetenschappelijk te analyseren vanuit een sociaal-democratische gezindheid, en er toekomstgericht over te adviseren. Die doelstelling is ook de basis van ons werkplan 2024.

De Wiardi Beckman Stichting werd opgericht op 5 februari 1946.