S&D nummer 6

Column Paul de Beer - Participatiefalen
Column Annemarieke Nierop - Werken bij de Belastingdienst

Duurzaamheidscrisis is opdracht voor rood-groene politiek
Frans Timmermans - Groeien aan de grens
Annelies Huygen & Sanne Akerboom - Platitudes voor een goed energiebeleid
Pieter Boot - Gas zal nooit helemaal verdwijnen
Leon P.I.M. Hombergen - De decentralisatie van onze energievoorziening bedreigt de solidariteit
Colin Roche - Het tabaksmoment van de Big Five
Mohammed Chahim - Maak de invloed van lobbyisten zichtbaar

Losse artikelen
Duco Bannink - Besturen zonder wij
Ruud Koole - Maak de gemeentepolitiek Wibaut-proof

Column Jan Schuurman Hess - Organiseer tegenmacht
Gijs Custers & Iris Glas - Vier adviezen voor een leefbare stad
Dirk Achterbergh & Nico Bernts - Het beste zorgsysteem is democratisch
A. L. Snijders - Vierduizend

Download S&D als EPUB bestand

U kunt dit nummer van S&D downloaden als ebook en lezen op uw computer met bijvoorbeeld iBooks of Adobe Digital Editions.

Maak de gemeentepolitiek Wibaut-proof

Ruud Koole - Een gemeentepolitiek die Wibaut-proof is moet de gemeenteraad niet laten onder-sneeuwen door allerlei postmodern bestuurlijk jargon dat de term 'democratisch' plakt op voorstellen die in feite de macht verschuiven van de kiezers en hun vertegenwoordigers naar professionele bestuurders. De 18e Wibautlezing is een initiatief van het Centrum voor Lokaal Bestuur.

Vierduizend

A.L. Snijders - Ik woon afgelegen. Als er op de deur geklopt wordt voel ik mijn zwakheid, ik doe open. Vaak is het iemand die de waarheid komt vertellen. Soms zeg ik dat ik geen behoefte heb aan de waarheid en sluit ik de deur zachtjes en beslist.

Het beste zorgsysteem is democratisch

In het vorige nummer van S&D vergelijkt internist en ziekenhuisdirecteur Marcel Levi het Nederlandse met het Engelse zorgsysteem. Dat inspireerde Dirk Achterbergh en Nico Bernts tot het schrijven van een reactie.

Vier adviezen voor een leefbare stad

Gijs Custers en Iris Glas - Rotterdam is een stad in bloei, maar is ook nog steeds een verdeelde stad. Een belangrijke opgave voor beleidsmakers is om de eenheid onder Rotterdammers te bewaren. Daarvoor is het nodig naar economisch, cultureel én sociaal kapitaal van de inwoners te kijken. Dat biedt namelijk aanknopingspunten om ongelijkheid in de stad te verminderen.

Column - Organiseer tegenmacht

Jan Schuurman Hess - Wie de website leest van bedrijven als Dow Chemical of Bayer Monsanto zal tevreden vaststellen dat zij met hun gewasbestrijdingsmiddelen bijdragen aan een betere wereld. Hetzelfde optimisme tref je bij Siemens, bij Phillips, bij het World Economic Forum. En als je wilt weten wat de consumenten willen of waar de groeimarkten zijn, klop je aan bij de The Demand Institute. De wereld wordt morgen beter, zoveel is duidelijk.

Besturen zonder wij

Duco Bannink schreef een essay over de dubbele ziel van de PvdA, die van de kosmopoliet en de egalitarist. Daar is niet zo veel aan te doen, aan die dubbele ziel, concludeert hij, behalve er maar gewoon eerlijk over te zijn.

Maak de invloed van lobbyisten zichtbaar

Mohammed Chahim - Lobbyisten van de olie- en gasindustrie hebben in Brussel veel te lang onder de radar kunnen opereren. Mohammed Chahim reageert op het artikel van Colin Roche met een pleidooi voor veel meer transparantie.

Het tabaksmoment van de Big Five

Colin Roche - Shell, BP, Total, ExxonMobil en Chevron steken enorme hoeveelheden geld in hun lobby voor de fossiele brandstofindustrie. Het is hoog tijd een einde te maken aan de invloed van de fossiele industrie op het beleid, net zoals we dat in het verleden met de tabaksindustrie hebben gedaan.

Gas zal nooit helemaal verdwijnen

Pieter Boot - Het terugschroeven van ons aardgasgebruik is noodzakelijk om de Parijse klimaatdoelen te halen. Maar zonder de back-up van een gasnet raakt ons elektriciteitsnet overbelast. Voor een klimaatneutraal energiesysteem is een combinatie van warmtenetten, elektriciteit én duurzame gassen onvermijdelijk.

Platitudes voor een goed energiebeleid

Annelies Huygen en Sanne Akerboom - Het ontbreekt de overheid aan een omvattende visie op de energietransitie. Zonder heldere visie op het ‘raamwerk’ voor de energietransitie krijgen we zwalkend beleid, opstandige burgers en dreigen de zwakste groepen de hoogste rekening te betalen.

Groeien aan de grens - Den Uyl-lezing

Frans Timmermans - In een overvolle zaal van De Rode Hoed in Amsterdam hield Frans Timmermans op 2 december de Den Uyl-lezing. Over herverdeling en het brengen van evenwicht tussen de productiefactoren arbeid, kapitaal, data en gaea: ‘de meest ingewikkelde en essentiële opdracht in het honderdvijftig jarige bestaan van de sociaal-democratie’.

Column - Participatiefalen

Paul de Beer - Het falen van de Participatiewet vraagt om een grondige herbezinning op de uitgangspunten van de wet. Hoe realistisch was het om te verwachten dat vrijwel iedereen, al dan niet met ondersteuning, in een ‘normale’ baan zou kunnen werken en dat de sociale werkplaatsen op den duur niet meer nodig zouden zijn?

Decentralisatie van de energie-voorziening bedreigt solidariteit

Leon P.I.M. Hombergen - De overheid biedt burgers steeds meer ruimte voor eigen initiatief. Dat lijkt mooi, en is het vaak ook, maar het zet de solidariteit in de samenleving soms flink onder druk. Het kan niet zo zijn dat de burgers met weinig geld achterblijven met verouderde en dure energievoorzieningen terwijl de rest van Nederland comfortabel leeft in gasloze woningen.

Column - Werken bij de Belastingdienst

Annemarieke Nierop - Managers-die-alleen-managen voeren zonder nadenken de taken uit waarvan ze denken dat de politiek die ze opdraagt. Daarom moet het hele managementsysteem van de Belastingdienst op de schop willen we het burgers-vermorzelende-monster kunnen verslaan dat deze organisatie geworden is.

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2019)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Wiljan Linders [eindredactie]

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl