S&D nummer 6

Column Paul de Beer - Participatiefalen
Column Annemarieke Nierop - Werken bij de Belastingdienst

Duurzaamheidscrisis is opdracht voor rood-groene politiek
Frans Timmermans - Groeien aan de grens
Annelies Huygen & Sanne Akerboom - Platitudes voor een goed energiebeleid
Pieter Boot - Gas zal nooit helemaal verdwijnen
Leon P.I.M. Hombergen - De decentralisatie van onze energievoorziening bedreigt de solidariteit
Colin Roche - Het tabaksmoment van de Big Five
Mohammed Chahim - Maak de invloed van lobbyisten zichtbaar

Losse artikelen
Duco Bannink - Besturen zonder wij
Ruud Koole - Maak de gemeentepolitiek Wibaut-proof

Column Jan Schuurman Hess - Organiseer tegenmacht
Gijs Custers & Iris Glas - Vier adviezen voor een leefbare stad
Dirk Achterbergh & Nico Bernts - Het beste zorgsysteem is democratisch
A. L. Snijders - Vierduizend

Download S&D als EPUB bestand

U kunt dit nummer van S&D downloaden als ebook en lezen op uw computer met bijvoorbeeld iBooks of Adobe Digital Editions.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl