S&D nummer 5

Redactioneel - Gelijkwaardigheid en recht op werk

Column Ruud Koole - Rechtsstaat of rechtersstaat?
Ties Huis in 't Veld - Toen kwam de brand in kamp Moria
Iris Andriessen - Institutioneel racisme in Nederland

Boekessay Naomi Woltring - Een requiem voor veertig jaar links neoliberalisme?
Paul de Beer - Van crisisbeleid naar crisisbestendig beleid
Kees Mosselman & Joan Muysken - Geef mensen recht op werk

Column Paul Tang - Niet strooien met geld
Pieter Paul Slikker & Niesco Dubbelboer - Democratie is niet voor bange mensen
Column Rob Bots & Chris Theunissen - Zet de belangenorganisaties uit het waterschap

Lorenzo Cicchi, Philipp Genschel, Anton Hemerijck & Mohamed Nasr - Europese solidariteit in tijden van een pandemie
Column Marene Elgershuizen - Cultuurkruimels of broodfabriek
A.L. Snijders - Lot

Download S&D als EPUB bestand

U kunt dit nummer van S&D downloaden als ebook en lezen op uw computer met bijvoorbeeld iBooks of Adobe Digital Editions.

Column - Niet strooien met geld

Paul Tang - De haviken loeren al. Ze zoeken naar het moment dat overheden ten prooi kunnen vallen aan de boodschap van de broekriem. Het is een instinctieve reactie tegen een grotere overheid vanuit een weerzin die, zeker in Nederland, gepaard gaat met het maken van schuld.

Europese solidariteit in tijden van een pandemie

Lorenzo Cicchi, Philipp Genschel, Anton Hemerijck en Mohamed Nasr - Onderzoek naar de bereidheid tot solidariteit onder Europese burgers laat zien dat de tegenstelling tussen de ‘vrekkige Noord-Europeanen’ en ‘spilzuchtige Zuid-Europeanen’ niet zo groot is als vaak wordt gesuggereerd. Zeker bij een pandemie zoals we die nu beleven is de wil om over en weer bij te springen groot.

Institutioneel racisme in Nederland

Iris Andriessen - Racisme en discriminatie komen voor op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en in het onderwijs. De overheid moet een maatschappij-brede visie ontwikkelen op de aanpak van racisme en discriminatie. Anders zit racisme straks niet alleen in mensen en instituties, maar ook in onze digitale systemen.

Lot

Het laatste artikel in S&D is altijd een zeer kort verhaal van A.L. Snijders. Deze keer schrijft hij over Giethoorn en Jan Torenman Eysinck

Column - Rechtsstaat of rechtersstaat?

Column Ruud Koole - Vanuit democratisch oogpunt is het bezwaarlijk dat niet gekozen rechters knopen doorhakken die een zware politieke lading hebben. Politieke kwesties moeten niet in de rechtszaal door rechters zonder electoraal mandaat worden beslist, maar in de politieke arena.

Toen kwam de brand in kamp Moria

Ties Huis in ’t Veld - Het inferno van Moria is een direct uitvloeisel van het falende Europese asielbeleid. Eind september presenteerde de Europese Commissie een nieuw migratiepact. Maar ook dat is te vrijblijvend.

Column - Zet de belangen-organisaties uit het waterschap

Rob Bots & Chris Theunissen - Het bestuur van het waterschap is nooit helemaal gedemocratiseerd. Op dit moment worden de waterschapsbesturen slechts voor twee derde deel ingenomen door vertegenwoordigers van de inwoners. Het wordt tijd dat ook het waterschap zich ontwikkelt tot een moderne overheidsorganisatie met een volledig democratisch bestuur.

Column - Cultuur-kruimels of broodfabriek

Marene Elgershuizen - Het ideaal van The Bread Factory is waar ik kwijlend naar verlang. Het staat voor een brede toegankelijkheid naar kunst en cultuur voor iedereen. Wil je verheffing? Dan wil je in ieder dorp en elke stad een voormalige broodfabriek, brouwerij of tramremise vullen met kunst. Meedoen is een vanzelfsprekendheid.

Directe democratie is niet voor bange mensen

De angst dat een referendum de parlementaire democratie zal verzwakken is ongegrond, schrijven Pieter Paul Slikker en Niesco Dubbelboer in reactie op een artikel van Annemarie Kok. Directe democratie leidt soms tot ongemakkelijke uitkomsten maar zorgt ook voor betere besluitvorming en plaatst volksvertegenwoordigers weer in het centrum van het publieke debat.​​​​​​​

Boekessay - Over het neoliberalisme in de PvdA

Naomi Woltring schrijft een boekessay over het neoliberalisme binnen de PvdA aan de hand van de boeken 'Dat hadden we nooit moeten doen (Hellema & Van Lith), 'Fantoomgroei' (Heijne & Noten), 'Opstaan in het Lloyd' (Asscher) en 'The Tyranny of Merit' (Sandel). Van Excel-sheets terug naar menselijke waardigheid.

Redactioneel - Gelijkwaardigheid en recht op werk

In september verscheen The Tyranny of Merit van Michael Sandel.

Geef mensen recht op werk

Kees Mosselman & Joan Muysken - Vanaf haar oprichting pleit de PvdA voor een ‘recht op arbeid’. Het is een sociaal-democratische wens die nooit vervuld werd, maar die nog steeds leeft. ‘Laten we mensen een recht op werk geven’, stelde ook Lodewijk Asscher voor in zijn corona-essay van afgelopen juni. De kunst is dit recht op werk zo vorm te geven dat het haalbaar en betaalbaar is.

Van crisisbeleid naar crisisbestendig beleid

Paul de Beer - Het is een illusie te denken dat iedereen aan het werk kan komen. Dat lukt zelfs niet in tijden van hoogconjunctuur. We moeten terug naar een overheid die zelf veel meer werk creëert en subsidieert voor kwetsbare groepen. Ook is een structurele NOW-regeling nodig voor bedrijven die kampen met een plotselinge omzetdaling.

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl