De gedichten die Hermen Hoek en Marc van Osch bespreken voor S&D, leveren ze altijd aan lang voor het nummer verschijnt, omdat auteursrechten regelen veel tijd kost. ‘Probeer de verminkte wereld te bezingen’ van Adam Zagajewski, vertaald door Gerard Rasch, is een bezwering van de wanhoop die oorlog en geweld met zich meebrengen. Het is niet opgenomen in dit nummer van S&D vanwege de recente verschrikkingen in Israël en Palestina, maar dat had goed zo geweest kunnen zijn.
De Tweede Kamerverkiezingen komen er nu echt snel aan. Meike Bokhorst en Tijn Croon gingen na in hoeverre maatregelen die de bestaanszekerheid verbeteren, in de diverse verkiezingsprogramma’s terugkomen. Maar dit nummer van S&D blikt vooral ook vooruit op de volgende verkiezingen, die voor het Europees Parlement in juni 2024.
De Europese Unie bewees de afgelopen jaren wel degelijk een sociale en groene agenda te kunnen zetten. De Green Deal, de Europese natuurherstelwet, de richtlijn voor toereikende minimumlonen, de aanpak van belastingontwijking door multinationals en de antiwegkijkwet zijn resultaten waar de sociaal-democraten in Europa hard voor hebben gestreden. Agnes Jongerius, Elmar Smid, Paul Post, Daniel Mügge en Ties Huis in ’t Veld kijken terug, blikken vooruit en besteden aandacht aan de implementatie van Europese wetgeving in Nederland.
In de serie over 175 jaar Grondwet beschrijft Niels Graaf hoe in Nederland ons nationale recht hiërarchisch ondergeschikt is aan het Europese Unie-recht. Niet in alle lidstaten is dit het geval. Erik Jurgens legt uit waarom ‘zomaar’ artikel 120 van de Grondwet afschaffen geen goed idee is. Bert van den Braak reflecteert op het nut van de Eerste Kamer.
Tot slot vindt u dit nummer een pleidooi van Frank Pot om serieus aandacht te besteden aan de inhoud van werk, en niet alleen te focussen op arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Waardevol werk ontstaat namelijk niet vanzelf, er liggen keuzes aan ten grondslag die de politiek kan sturen.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten