medewerker
kboonstra@wbs.nl

Klara Boonstra directeur van de WBS. Ze is jurist, in het bijzonder op het terrein van het arbeidsrecht.

medewerker
mhurenkamp@wbs.nl

Menno Hurenkamp is hoofdredacteur van S&D. 

medewerker
mgoedegebure@wbs.nl

Melanie Goedegebure is directie-secretaresse bij de WBS. 

medewerker
anierop@wbs.nl

Annemarieke Nierop is medewerker bij de Wiardi Beckman Stichting.

curatorium

Attje Kuiken heeft zitting in het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting. Kuiken is lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.

curatorium

Hans Schenk heeft zitting in het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting. Schenk is o.a. hoogleraar Economische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

curatorium

Esther Mirjam Sent heeft zitting in het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting.

curatorium

Egbert de Vries heeft zitting in het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting. De Vries is directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

curatorium

Hans Andersson heeft zitting in het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting (penningmeester). Andersson is organisatieadviseur en was onder andere voorzitter van de VARA.

curatorium

Felix Rottenberg is voorzitter van het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting.

curatorium

Kees Aarts heeft zitting in het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting.

curatorium

Mark Elchardus heeft zitting in het curatorium van de WBS en is emeritus hoogleraar sociologie gaande Vrije Universiteit Brussel.

S&D-redactie
auteur
S&D-redactie
auteur
S&D-redactie
auteur
S&D-redactie
auteur
S&D-redactie
auteur
fellow

Gijs Ockeloen (1957) is als industrieel ontwerper, opgeleid aan de Technische Universiteit Delft een vreemde eend in de WBS bijt.

fellow

Bert Otten was vicevoorzitter van de PvdA en is werkzaam als adviseur bij Radar Advies en research fellow bij de WBS. Bert is voorzitter van de werkgroep arbeid van de WBS

fellow

Marnix Krop (1948) is een voormalig diplomaat.

fellow

Heleen de Coninck werkt bij de afdeling Environmental Science van de Radboud Universiteit aan internationaal klimaat- en energiebeleid.

fellow

Jan Marinus Wiersma, voormalig lid van het Europees Parlement, is als research fellow verbonden aan de WBS. Hij houdt zich bezig met onderwerpen als Sociaal Europa.

fellow

Leen Hoffman (1943), econoom, was wetenschappelijke medewerker bij het Nederlands Economisch Instituut, hoofdredacteur van Economisch Statistische Berichten, medewerker bij de Sociaal-Economische R

fellow

Arie de Jong was Kamerlid en gedeputeerde, en daarna strategisch adviseur en interim-manager.

fellow
auteur

Frans Bieckmann (1963) is hoofdredacteur van The Broker (www.thebrokeronline.eu), tijdschrift en website over globalisering en ontwikkeling.