medewerker
auteur
kboonstra@wbs.nl

Klara Boonstra is directeur van de WBS. Ze is jurist, in het bijzonder op het terrein van het arbeidsrecht.

medewerker
auteur
anierop@wbs.nl

Annemarieke Nierop is hoofdredacteur van S&D/onderzoeker bij de Wiardi Beckman Stichting.

medewerker
auteur
wlinders@wbs.nl

Wiljan Linders is eindredacteur van S&D. 

medewerker
rstegeman@wbs.nl

Rick Stegeman is onderzoeker bij de Wiardi Beckman Stichting.

medewerker

Sjoerd Brouns (1995) studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij werkt voor de WBS aan een project over rechtvaardige duurzaamheid.

medewerker
areurink@wbs.nl

Arjan Reurink is onderzoeker bij de WBS en politiek econoom.

medewerker

Koen Lenferink (1994) werkt voor de WBS als Office Manager. Hij studeert bestuurskunde en filosofie.

stagiair

Moon van der Pas (1998) studeert Social Policy and Public Health aan de Universiteit Utrecht. Zij loopt stage bij de WBS bij een onderzoek over regionale ontwikkeling.

stagiair

Eska de Vries (1999) studeert geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

stagiair

Thomas Elliott (1996) studeert stedelijke en economisch geografie aan de Universiteit Utrecht en politicologie aan de University of North Carolina – Chapel

curatorium

Ferd Crone is voorzitter van het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting.

curatorium

Hélène Oppatja heeft zitting in het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting.

curatorium

Hans Schenk heeft zitting in het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting. Schenk is o.a. hoogleraar Economische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

curatorium

Hans Andersson heeft zitting in het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting (penningmeester). Andersson is organisatieadviseur en was onder andere voorzitter van de VARA.

curatorium

Heleen de Coninck heeft zitting in het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting.

curatorium

Kees Aarts heeft zitting in het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting.

curatorium

Menno Hurenkamp heeft zitting in het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting.

curatorium

Mark Elchardus heeft zitting in het curatorium van de WBS en is emeritus hoogleraar sociologie gaande Vrije Universiteit Brussel.

S&D-redactie
auteur

Bram van Welie is directeur van LMC scholengroep kunstscholen in Rotterdam.

S&D-redactie
auteur

Kiza Magendane is schrijver en publiceert in NRC Handelsblad en de Groene Amsterdammer. Daarnaast is hij kennismakelaar en beleidsadviseur bij The Broker.

S&D-redactie
auteur

Meike Bokhorst is redacteur van S&D ensenior wetenschappelijk medewerker bij de WRR en associate researcher bij Institutions for Open Societies en USBO 

S&D-redactie
auteur

Paul de Beer is redacteur van S&D en Henri Polak hoogleraar voor arbeidsverhoudingen UvA-AIAS-HSI en directeur Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging.

S&D-redactie
auteur

Ruud Koole is S&D-redacteur, Eerste Kamerlid voor de PvdA en emeritus hoogleraar Politicologie, Nederlandse Politiek en haar Institutionele Ontwikkeling aan de Universiteit Leiden.

S&D-redactie
auteur

Nik de Boer is redacteur van S&D en universitair docent constitutioneel recht aan de Universiteit van Amsterdam.

S&D-redactie
auteur

Wimar Bolhuis is redacteur van S&D en universitair docent aan de Universiteit Leiden.

S&D-redactie
auteur

Marijke Linthorst is redacteur van S&D en oud-Eerste Kamerlid namens de PvdA.

fellow
auteur

Jacky Bax is lid van de Buitenlandcommissie van de PvdA. Ze studeerde sociologie aan de EUR.

fellow
auteur

Universiteitshoogleraar media en digitale samenleving aan de Universiteit Utrecht en van 2015 tot 2018 president van de KNAW.

fellow

Max Kommer (1953) studeerde sociologie in Leiden en promoveerde in Utrecht.

fellow

Gijs Ockeloen (1957) is als industrieel ontwerper, opgeleid aan de Technische Universiteit Delft een vreemde eend in de WBS bijt.

fellow

Bert Otten was vicevoorzitter van de PvdA en is werkzaam als adviseur bij Radar Advies en research fellow bij de WBS. Bert is voorzitter van de werkgroep arbeid van de WBS

fellow

Marnix Krop (1948) is een voormalig diplomaat.

fellow
auteur

Camiel Hamans is oud-directeur van de Anne Vondeling Stichting. Hij heeft vanaf midden jaren zeventig regelmatig in Oost-Europa verbleven.

fellow

Jan Marinus Wiersma is vanaf het midden van de jaren tachtig tot 2009 in verschillende rollen bij het Oost-Europabeleid van de EU en naderhand bij het uitbreidingsbeleid betrokken geweest, eerst al

fellow

Leen Hoffman (1943), econoom, was wetenschappelijke medewerker bij het Nederlands Economisch Instituut, hoofdredacteur van Economisch Statistische Berichten, medewerker bij de Sociaal-Economische R

fellow

Arie de Jong was Kamerlid en gedeputeerde, en daarna strategisch adviseur en interim-manager.

fellow
auteur

Frans Bieckmann (1963) is hoofdredacteur van The Broker (www.thebrokeronline.eu), tijdschrift en website over globalisering en ontwikkeling.