contenttype
Financialisering krijgt veel te weinig aandacht. En als er aandacht is, gaat die alleen uit naar één specifieke sector, de woningmarkt, de huisartsenzorg, de kinderopvang etc. We denken zelden na over de krachtenvelden die op de achtergrond van dit alles spelen of de reden dat financiële partijen handelen zoals ze doen.
S&D
Wat is er nodig om links uit te bouwen tot dé politieke beweging in Nederland? In de podcast De Linkse Revolte verkennen samen met gasten uit alle hoeken van de samenleving hoe we samen kunnen werken aan échte maatschappelijke verandering. 
Overig

We zijn verhuisd! Sinds deze week heeft de Wiardi Beckman Stichting een nieuw kantoor samen met het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks. Dat betekent dat wij na vijftien jaar Emmapark 12 hebben verlaten. Onze GroenLinks collega’s maken de overstap van Utrecht naar de hofstad. Het nieuwe pand vind je vanaf nu aan de Theresiastraat 13 in Den Haag

Boeiende podcasts, interessante publicaties en verdiepende essays. Hier vind je de beste lees-, luister- en kijktips van 2023! Van een nieuwe klassenstrijd tot duurzame economische groei, en van Bernie Sanders tot Tim 'S Jongers.
Een machtige stroom: de kracht van linkse samenwerking. Vanaf nu kun je de Willem Dreeslezing 2023 door Tim 'S Jongers en Noortje Thijssen bestellen om na te lezen voor slechts €4,99!
De samenleving heeft meer dan ooit behoefte aan een bedrijfsleven dat bijdraagt aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Daarom doen de wetenschappelijke bureaus van de PvdA, GroenLinks en D66 in een gezamenlijk manifest een aantal hoognodige voorstellen om het leveren van een maatschappelijke bijdrage tot de kern van het bedrijfsmodel te maken.
De WBS kan niet zonder donateurs. Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder deze steun. Wij hopen dat u ook dit jaar de WBS wilt steunen.
steun de wbs
Deze 81ste jaargang van S&D begint met een nieuwe vormgeving. En met twee stevige thema’s: arbeidsmigratie (omdat daarvan gedacht wordt dat sociaal-democraten er geen verhaal op hebben) en bestaanszekerheid (omdat dit van oudsher ‘ons’ thema is, maar niet altijd meer duidelijk is wat eronder verstaan wordt).
S&D
S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register of op thema. De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl.
omslagen
De wetenschappelijke bureaus van de PvdA en GroenLinks schreven de basis voor een nieuw links verhaal voor Nederland in het discussiestuk ‘Samen onze toekomst in handen nemen’. Om onze ideeën een stap verder te brengen, gaan directeuren Tim ’S Jongers en Noortje Thijssen in een podcastserie met experts in gesprek.
Op 30 januari presenteerden de wetenschappelijke bureaus van de PvdA en GroenLinks de basis voor een nieuw links verhaal voor Nederland: ‘Samen onze toekomst in handen nemen’. Dit is het startschot van de inhoudelijke dialoog binnen en buiten de partijen, en een ideologisch fundament om samen op verder te bouwen.
De wereldberoemde Amerikaanse senator Bernie Sanders zegt waar het op staat. Hij houdt de Verenigde Staten en de rest van de wereld een spiegel voor. Waarom accepteren we een economisch systeem dat draait op de uitputting van mens en planeet? Kan dit ook anders? Op woensdag 11 oktober gaan we in gesprek met Bernie Sanders over alternatieven voor het kapitalistische systeem.
Nu online! De podcast Studio Tegengif met onze directeur Tim 'S Jongers over hoe we de samenleving en de leefwereld van mensen meer in de systeemwereld van onze overheid kunnen krijgen. Daarover gaat hij in gesprek met Wimar Bolhuis en Wouter Welling.
Femke Roosma wordt benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Dr. J.M. den Uyl-leerstoel aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Er loopt een kloof door Nederland. Tussen de huizenbezitters en mensen met schulden. Tussen gezonde en ongezonde mensen. Mensen met en zonder opleiding. Krijgen we die kloof nog dicht? VPRO Tegenlicht gaat de hele maand januari op zoek naar mensen van beide kanten van de kloof die de verschillen verkleinen. De kloofdichters.

In dit dossier vindt u artikelen, interviews en podcasts over de toekomst van werk in de zware industrie. Het is het resultaat van de zoektocht die het wetenschappelijk bureau van GroenLinks en de WBS gezamenlijk ondernamen.
Overig

Neem een online abonnement op S&D: hét tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting! Voor € 2 per maand heeft u toegang tot de meest recente publicaties en ontvangt u zes keer per jaar de nieuwste artikelen als eerste in uw mailbox. Een online-abonnement is per direct opzegbaar. 

---> Aanmelden voor S&D online
Voor meer informatie kunt u mailen naar send@wbs.nl.

Op kerstavond is onze directeur Tim 'S Jongers te gast bij Het Marathoninterview van de VPRO. Hiermee treedt hij in de voetsporen van veel bekende gasten als Hugo Claus, Hella Haasse, Hans van Mierlo en Jeltje van Nieuwenhoven. Drie uur lang, op 24 december om 19:00 uur!
Wat heeft de WBS afgelopen jaren gepubliceerd over onderwijs, over wonen, werk of over duurzaamheid? U kunt eenvoudig en snel al onze artikelen en publicaties over een thema terugvinden in een van de veertien WBS-themadossiers.
boekenkast 2
Persoonlijke aandacht maakt dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Dat niet iedereen die aandacht krijgt, zorgt voor veel ongelijkheid, zegt onze directeur Tim ’S Jongers in de Brainwash Special van Omroep Human. Kijk hier de uitzending terug.