contenttype

Op vrijdag 11 november organiseerde de Wiardi Beckman Stichting samen met Wetenschappelijk Bureau GroenLinks samen met en de Eerste Kamerfracties van PvdA en GroenLinks de conferentie 'Groeien dankzij grenzen' in de plenaire zaal van de Eerste Kamer.

Persoonlijke aandacht maakt dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Dat niet iedereen die aandacht krijgt, zorgt voor veel ongelijkheid, zegt onze directeur Tim ’S Jongers in de Brainwash Special van Omroep Human. Kijk hier de uitzending terug.
Tim 'S Jongers - Ook als nieuwbakken directeur van de Wiardi Beckman Stichting ontkom je niet aan de vraag der vragen: ‘Hoe sta jij in de samenwerking met GroenLinks?’ In dit stukje zal ik een toelichting geven op die vraag. Kwestie van het sturen op verwachtingen.
In de 29ste Den Uyl-lezing pleit Cody Hochstenbach voor een herwaardering van sociale woningen. Op woensdag 14 december spreekt hij de lezing uit in De Balie in Amsterdam. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
In dit nummer drie artikelen over de noodzakelijke omslag in de zware industrie, die geschreven zijn voor een project samen met het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. En de eerste aflevering van een serie over 175 jaar grondwet. Paul Tang doet suggesties om de sociale media minder rond ophef te laten draaien.
S&D
Jaap Tielbeke, Tim 'S Jongers, Esther-Mirjam Sent, Jan Rotmans, Suzanne Kröger en Shivant Jhagroe spreken op 11 november bij de conferentie 'Groeien dankzij grenzen', georganiseerd door de Eerste Kamerfracties, het wetenschappelijke bureau van GroenLinks en de Wiardi Beckman Stichting.

Aan de Universiteit van Amsterdam heeft de Wiardi Beckman Stichting sinds 1988 de Dr. J.M. den Uyl-leerstoel. De ontwikkelingen in het democratisch socialisme, in relatie tot wetenschap en samenleving, gelden hierbij als leeropdracht. Tot september 2022 werd de leerstoel vervuld door Sarah de Lange.

Wat verwachten we van de politie? Wat zijn de waarden waar de politie voor moet staan? In dit actieonderzoek staan deze vragen centraal.

Lees alle artikelen van S&D op de website of als eBook. Voor € 2 per maand heeft u toegang tot de meest recente publicaties, en ontvangt u zes keer per jaar de nieuwste artikelen als eerste in uw mailbox. Een online-abonnement is per direct opzegbaar. 

---> Aanmelden voor S&D online
Voor meer informatie kunt u mailen naar send@wbs.nl.

De WBS kan niet zonder donateurs. Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder deze steun. Wij hopen dat u ook dit jaar de WBS wilt steunen.
steun de wbs
Wat heeft de WBS afgelopen jaren gepubliceerd over onderwijs, over wonen, werk of over duurzaamheid? U kunt eenvoudig en snel al onze artikelen en publicaties over een thema terugvinden in een van de veertien WBS-themadossiers.
boekenkast 2
In dit dossier vindt u artikelen, interviews en podcasts over de toekomst van werk in de zware industrie. Het is het resultaat van de zoektocht die het wetenschappelijk bureau van GroenLinks en de WBS gezamenlijk ondernamen.
Overig
In dit nummer schrijft Tim 'S Jongers over het belang van ervaringskennis. Alfred Kleinknecht legt uit waarom de krappe arbeidsmarkt een historische kans is voor Nederland. Lotfi El Hamidi pleit voor herwaardering van tolerantie. En Frank Wassenberg, Susan van Klaveren en Frank Dirks schrijven over extra woningen zonder te bouwen.
S&D
Het tijdschrift S&D bestaat sinds 1939. Het blad is een vervolg op de Socialistische Gids (1916-1938). Alle oude nummers van S&D zijn online terug te vinden.
S&D
In dit nummer schrijft Paul de Beer dat de arbeidsmarkt geen markt is. Tineke Strik en Julia Verheul zoeken een alternatief voor Europa's falende asielsysteem. We publiceren ook het rapport Vrolijke noodzaak - stappenplan voor linkse samenwerking. En Ad Melkert wil geen fusie maar brede progressieve samenwerking.
S&D
De WBS ontwikkelt samen met de PvdA in Europa een visie om regionale ongelijkheid tegen te gaan.