contenttype
In het septembernummer van S&D lees je onder andere over het gevaar van ont-democratisering, de stroperige strijd tegen internationale belastingontwijking, vertegenwoordiging van praktisch geschoolden in de politieke arena en over het gevaar van complottheorieën en wat daaraan te doen.
S&D
Op zondag 5 september ging WBS-directeur Klara Boonstra online in gesprek met de kandidaten voor het voorzitterschap van de PvdA. Aan de hand van recente inzichten uit sociaalwetenschappelijk onderzoek bevraagt zij de kandidaat-voorzitters op hun visie op het voorzitterschap. Kijk de bijeenkomst hier terug.
Mariana Mazzucato - De pandemie heeft duidelijk gemaakt dat het verwaarlozen van overheids-investeringen een hoge prijs kent. Maar de crisis schept ook kansen om een industriebeleid te voeren dat het traditionele denken in sectoren en technologieën overstijgt. De manier waarop dat gebeurde in het Apollo-programma, een halve eeuw geleden, herinnert ons aan wat mogelijk is.
Wat heeft de WBS afgelopen jaren gepubliceerd over onderwijs, over wonen, werk of over duurzaamheid? Je kunt eenvoudig en snel al onze artikelen en publicaties over een thema terugvinden in een van de veertien WBS-themadossiers.
boekenkast 2
Michael Hameleers - Steeds meer mensen geloven in complottheorieën en alternatieve waarheden. De belangrijkste oorzaken daarvoor zijn: wantrouwen in instituties en de overheid, het vertoog van rechts-populisten en de toegenomen invloed van sociale media. Hoe burgers uit dit web van wantrouwen te bevrijden?
Paul Tang & Maurijn Rezvani - Een wereldwijd minimumtarief voor de winstbelasting was nog nooit zo dichtbij. De bittere nasmaak van de financiële crisis waarvan burgers de rekening betaalden, de snelle opkomst van internationale mega-techbedrijven en het presidentschap van Joe Biden hebben de geesten hiervoor rijp gemaakt.
De WBS brengt zes keer per jaar S&D uit, een tijdschrift met politiek, wetenschap en essay. Neem nu een abonnement op S&D en krijg een boek cadeau van Uitgeverij Van Gennep. Klik hier voor meer informatie.
Matthijs Rooduijn - Er zijn grofweg vier richtingen die sociaal-democratische partijen kunnen inslaan: het oud-linkse pad richting de SP, een nieuw-linkse weg richting D66 en GroenLinks, concurrentie met middenpartijen of een links-nationalistische strategie. Een combinatie van de oud- en nieuw-linkse strategie lijkt de meeste kansen te bieden voor de PvdA.
Philip van Praag - In Nederland is een nieuwe vorm van verzuiling aan het ontstaan tussen praktisch en theoretisch geschoolden. Een sociaal-democratische partij heeft als opdracht maatschappelijke tegenstellingen te verkleinen, en deze nieuwe segregatie te doorbreken. Dat kan alleen met een politieke agenda die ook aantrekkelijk is voor laag- en middelbaar opgeleiden.          
Opnieuw staat de PvdA op een kruispunt: meeregeren of niet? De samenwerking met andere linkse partijen intensiveren, en hoe dan? Wat zijn randvoorwaarden om een trauma zoals dat van ‘Rutte II’ te voorkomen? Politicologen en electoraal onderzoekers geven inzicht in de dilemma’s die voorliggen. Klik hier om de bijeenkomst terug te kijken.
Wat verwachten we van de politie? Wat zijn de waarden waar de politie voor moet staan? En hoe kunnen we het politiebestel zo vormgeven dat politiemensen in staat worden gesteld aan deze verwachtingen te voldoen? In dit actieonderzoek staan deze vragen centraal.
WBS-fellow Jacky Bax schrijft een blogserie over de uitdagingen van ons voedselsysteem, dat ons allemaal in leven houdt. In de tweede aflevering interviewt ze Johan van der Eijk en Keimpe van der Heide over een eerlijke prijs voor de boer.
U leest S&D online al voor €2,- per maand! Ontvangt u S&D liever thuis op papier? Een abonnement kost €84,50 per jaar. Voor afdelingsbesturen en PvdA-fracties hanteren wij een extra scherp tarief. Informeer naar de mogelijkheden.
Sarah de Lange bespreekt met politiek socioloog Matthijs Rooduijn en politicoloog Simon Otjes de stand van zaken op links in aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen.
Overig
Kees Mosselman en Joan Muysken onderzoeken welke lessen we kunnen trekken uit de teloorgang van de Melkertbanen. Ook doen zij voorstellen voor een stapsgewijze invoering van een baangarantie.
Overig
Camiel Hamans en Jan Marinus Wiersma schrijven voor de WBS maandelijks een blog over Europa en buitenlandse politiek. Zij duiden actuele politieke ontwikkeling aan de hand van een historische context en zoeken raakvlakken met de sociaal-democratie. Lees hier alle blogs.
In nauwe samenwerking met het partijbestuur van de PvdA werkt de Wiardi Beckman Stichting aan de bouwstenen voor de sociaal-democratische agenda.
Wonen is een grondrecht en een voorwaarde voor een goed leven. Eén van de maatregelen die daaraan bij kunnen dragen is om de huursector te reguleren.
Overig
Het tijdschrift S&D bestaat sinds 1939. Het blad is een vervolg op de Socialistische Gids (1916-1938). Alle oude nummers van S&D zijn online terug te vinden.
S&D
De noodzaak de opwarming van de aarde zoveel mogelijk tegen te gaan is evident. Er ligt een enorme opgave om onze industrie, het vervoer en onze woningen klimaatneutraal te maken. Dit op een sociaal rechtvaardige manier doen is een nog grotere uitdaging. Maar het is de enige manier.