contenttype
Matthijs Rooduijn - Er zijn grofweg vier richtingen die sociaal-democratische partijen kunnen inslaan: het oud-linkse pad richting de SP, een nieuw-linkse weg richting D66 en GroenLinks, concurrentie met middenpartijen of een links-nationalistische strategie. Een combinatie van de oud- en nieuw-linkse strategie lijkt de meeste kansen te bieden voor de PvdA.
Klara Boonstra - De linkerkant van het politiek spectrum moet een plek zijn waar de 'oude arbeider' en de 'woke jongere' zich allebei thuisvoelen, zodat ze gezamenlijk in solidariteit voor gelijkwaardigheid kunnen strijden.
In het nieuwe nummer van S&D schrijven Matthijs Rooduijn, Philip van Praag, Rodrigo Fernandez en Angela Wigger, Tony Blair en Klara Boonstra over toekomststrategieën voor de sociaal-democratie. Verder in dit nummer artikelen over president Joe Biden, landbouw, begrotingsbeleid, onderwijs en beginselen.
S&D
Philip van Praag - In Nederland is een nieuwe vorm van verzuiling aan het ontstaan tussen praktisch en theoretisch geschoolden. Een sociaal-democratische partij heeft als opdracht maatschappelijke tegenstellingen te verkleinen, en deze nieuwe segregatie te doorbreken. Dat kan alleen met een politieke agenda die ook aantrekkelijk is voor laag- en middelbaar opgeleiden.          
Opnieuw staat de PvdA op een kruispunt: meeregeren of niet? De samenwerking met andere linkse partijen intensiveren, en hoe dan? Wat zijn randvoorwaarden om een trauma zoals dat van ‘Rutte II’ te voorkomen? Politicologen en electoraal onderzoekers geven inzicht in de dilemma’s die voorliggen. Klik hier om de bijeenkomst terug te kijken.
Jan Marinus Wiersma en Camiel Hamans - De Belarussische journalist Raman Protasevitsj werd uit een vliegtuig geplukt en betuigde later 1,5 uur lang live op tv respect aan de president. Een brutaal voorbeeld van desinformatie en vooral een signaal van president Lukashenko aan de oppositie binnen en buiten Belarus dat hen ook zoiets zou kunnen overkomen.
Wat verwachten we van de politie? Wat zijn de waarden waar de politie voor moet staan? En hoe kunnen we het politiebestel zo vormgeven dat politiemensen in staat worden gesteld aan deze verwachtingen te voldoen? In dit actieonderzoek staan deze vragen centraal.
Op maandag 7 juni overleed A.L. Snijders (Peter Müller). Wij waren vereerd dat hij sinds 2012 een vaste bijdrage voor S&D wilde verzorgen. We zullen zijn zkv's (zeer korte verhalen) zeer missen. Het juni-nummer van S&D zal de laatste editie zijn met op de laatste pagina een tekst van zijn hand.
In het aprilnummer van S&D duidt Menno Hurenkamp de verkiezingsuitslag. Eric Brinckmann schrijft over de toekomst van de landbouw en Matthijs van Muijen laat zien wat we kunnen leren van de Franse burgerklimaattop. Verder in S&D artikelen over democratie in de regio, het sociaal domein en ideeën voor een vitale culturele sector.
S&D
WBS-fellow Jacky Bax schrijft een blogserie over de uitdagingen van ons voedselsysteem, dat ons allemaal in leven houdt. In de tweede aflevering interviewt ze Johan van der Eijk en Keimpe van der Heide over een eerlijke prijs voor de boer.
U leest S&D online al voor €2,- per maand! Ontvangt u S&D liever thuis op papier? Een abonnement kost €84,50 per jaar. Voor afdelingsbesturen en PvdA-fracties hanteren wij een extra scherp tarief. Informeer naar de mogelijkheden.
Sarah de Lange bespreekt met politiek socioloog Matthijs Rooduijn en politicoloog Simon Otjes de stand van zaken op links in aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen.
Overig
Doorzoek hier onze dossiers met WBS-publicaties per thema: Wonen | Werk & sociale zekerheid | Duurzaamheid | Zorg & gezondheid | Onderwijs | Veiligheid & Rechtsstaat | Democratie | Kunst & Cultuur | Samenleven | Buitenland | Ideologie & Politieke analyse | Economie & Belastingen | Rol & functioneren overheid | Data & Digitalisering
boekenkast 2
Nederland kent de op één na grootste verschillen in gezondheid onder de bevolking in Europa. We kunnen deze gezondheidsverschillen verkleinen door gericht beleid te voeren in de verschillende fasen van het leven.
Overig
Kees Mosselman en Joan Muysken onderzoeken welke lessen we kunnen trekken uit de teloorgang van de Melkertbanen. Ook doen zij voorstellen voor een stapsgewijze invoering van een baangarantie.
Overig
Camiel Hamans en Jan Marinus Wiersma schrijven voor de WBS maandelijks een blog over Europa en buitenlandse politiek. Zij duiden actuele politieke ontwikkeling aan de hand van een historische context en zoeken raakvlakken met de sociaal-democratie. Lees hier alle blogs.
In nauwe samenwerking met het partijbestuur van de PvdA werkt de Wiardi Beckman Stichting aan de bouwstenen voor de sociaal-democratische agenda.
Een actieonderzoek naar de voordelen van en voorwaarden voor een tweejarige brede brugklas. 
Overig
Wonen is een grondrecht en een voorwaarde voor een goed leven. Eén van de maatregelen die daaraan bij kunnen dragen is om de huursector te reguleren.
Overig
Het tijdschrift S&D bestaat sinds 1939. Het blad is een vervolg op de Socialistische Gids (1916-1938). Alle oude nummers van S&D zijn online terug te vinden.
S&D