contenttype
De wereldberoemde Amerikaanse senator Bernie Sanders zegt waar het op staat. Hij houdt de Verenigde Staten en de rest van de wereld een spiegel voor. Waarom accepteren we een economisch systeem dat draait op de uitputting van mens en planeet? Kan dit ook anders? Op woensdag 11 oktober gaan we in gesprek met Bernie Sanders over alternatieven voor het kapitalistische systeem.
De wetenschappelijke bureaus van de PvdA en GroenLinks schreven de basis voor een nieuw links verhaal voor Nederland in het discussiestuk ‘Samen onze toekomst in handen nemen’. Om onze ideeën een stap verder te brengen, gaan directeuren Tim ’S Jongers en Noortje Thijssen in een podcastserie met experts in gesprek.
Wat betekent die ‘groene welzijnseconomie’ die de WBS en het WB GroenLinks als gezamenlijk ideaal formuleren nu eigenlijk precies? Hoe vullen sociaal-democraten dit ideaal in? En wat is de rol hierbij van de overheid en van burgers, en niet te vergeten de markt? We gebruiken dit nummer van S&D om antwoorden te zoeken op deze vragen
S&D
Op 30 januari presenteerden de wetenschappelijke bureaus van de PvdA en GroenLinks de basis voor een nieuw links verhaal voor Nederland: ‘Samen onze toekomst in handen nemen’. Dit is het startschot van de inhoudelijke dialoog binnen en buiten de partijen, en een ideologisch fundament om samen op verder te bouwen.

Neem een online abonnement op S&D: hét tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting! Voor € 2 per maand heeft u toegang tot de meest recente publicaties en ontvangt u zes keer per jaar de nieuwste artikelen als eerste in uw mailbox. Een online-abonnement is per direct opzegbaar. 

---> Aanmelden voor S&D online
Voor meer informatie kunt u mailen naar send@wbs.nl.

Nu online! De podcast Studio Tegengif met onze directeur Tim 'S Jongers over hoe we de samenleving en de leefwereld van mensen meer in de systeemwereld van onze overheid kunnen krijgen. Daarover gaat hij in gesprek met Wimar Bolhuis en Wouter Welling.
Femke Roosma wordt benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Dr. J.M. den Uyl-leerstoel aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Er loopt een kloof door Nederland. Tussen de huizenbezitters en mensen met schulden. Tussen gezonde en ongezonde mensen. Mensen met en zonder opleiding. Krijgen we die kloof nog dicht? VPRO Tegenlicht gaat de hele maand januari op zoek naar mensen van beide kanten van de kloof die de verschillen verkleinen. De kloofdichters.

De WBS kan niet zonder donateurs. Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder deze steun. Wij hopen dat u ook dit jaar de WBS wilt steunen.
steun de wbs
‘Wil je meer werken? Laat het merken!’ Overheidscampagnes die erop gericht zijn ons gedrag te sturen zijn vaak irritant door hun betuttelende toon – en door hun slechte metrum. Maar bij deze campagne die vrouwen tussen de dertig en zestig aanspoort meer te gaan werken, zijn er ook andere redenen voor irritatie.
S&D
De Oorlogsgravenstichting maakte een driedelige podcastserie over Herman Wiardi Beckman. Je kunt de podcast 'Memento' nu luisteren op o.a. Soundcloud, Spotify en Apple Podcasts.
In dit dossier vindt u artikelen, interviews en podcasts over de toekomst van werk in de zware industrie. Het is het resultaat van de zoektocht die het wetenschappelijk bureau van GroenLinks en de WBS gezamenlijk ondernamen.
Overig
In dit nummer drie artikelen over de noodzakelijke omslag in de zware industrie, die geschreven zijn voor een project samen met het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. En de eerste aflevering van een serie over 175 jaar grondwet. Paul Tang doet suggesties om de sociale media minder rond ophef te laten draaien.
S&D
Op kerstavond is onze directeur Tim 'S Jongers te gast bij Het Marathoninterview van de VPRO. Hiermee treedt hij in de voetsporen van veel bekende gasten als Hugo Claus, Hella Haasse, Hans van Mierlo en Jeltje van Nieuwenhoven. Drie uur lang, op 24 december om 19:00 uur!
Wat heeft de WBS afgelopen jaren gepubliceerd over onderwijs, over wonen, werk of over duurzaamheid? U kunt eenvoudig en snel al onze artikelen en publicaties over een thema terugvinden in een van de veertien WBS-themadossiers.
boekenkast 2
S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register of op thema. De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl.
omslagen
Wat verwachten we van de politie? Wat zijn de waarden waar de politie voor moet staan? In dit actieonderzoek staan deze vragen centraal.

Op vrijdag 11 november organiseerde de Wiardi Beckman Stichting samen met Wetenschappelijk Bureau GroenLinks samen met en de Eerste Kamerfracties van PvdA en GroenLinks de conferentie 'Groeien dankzij grenzen' in de plenaire zaal van de Eerste Kamer.

Het tijdschrift S&D bestaat sinds 1939. Het blad is een vervolg op de Socialistische Gids (1916-1938). Alle oude nummers van S&D zijn online terug te vinden.
S&D
Persoonlijke aandacht maakt dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Dat niet iedereen die aandacht krijgt, zorgt voor veel ongelijkheid, zegt onze directeur Tim ’S Jongers in de Brainwash Special van Omroep Human. Kijk hier de uitzending terug.
Wil je onze directeur Tim 'S Jongers een keer live zien? Op deze pagina vind je een overzicht van PvdA bijeenkomsten en andere openbare lezingen waar Tim spreekt.