contenttype
Op 17 december 2019 hield José van Dijck de Den Uyl-lezing 'Publieke waarden in een online wereld' voor een volle zaal in de Rode Hoed te Amsterdam. De lezing is nu na te luisteren en na te lezen, inclusief reacties van Lodewijk Asscher en Paul Tang.
Meike Bokhorst reisde met de Transsiberië Express van Moskou naar Peking en las het werk van Anna Politkovskaja, Svetlana Alexijevitsj en Jung Chang. Ze schreef er een politieke reisreportage over, ter nagedachtenis aan senator, literator en haar promotor Willem Witteveen, die ook naar de politieke werkelijkheid keek vanuit de boeken die hij las en de reizen die hij maakte.
In dit nummer o.a.: Coen Teulings over tien jaar na de financiële crisis, Colin Crouch over de weerstand tegen globalisering en Twan van Lieshout over de verschillende manieren om tegen een 'sociaal Europa' aan te kijken. En een politiek-literaire reisreportage van Meike Bokhorst, van Peking tot Moskou.
S&D
Hans Oversloot - Volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen in Oekraïne — de tweede na de Euromaidan-opstand van 2014. Het is het land dat ons als buffer dient tegen Rusland niet goed vergaan. Niets is wat het lijkt in de Oekraïense politiek. Hans Oversloot laat zien hoe het spel van macht en geld er gespeeld wordt, en waarom ook een tv-acteur kans maakt op het presidentschap.
Reinier Tromp - Als de afgelopen jaren iets duidelijk is geworden, is het wel dat internet, sociale media en digitale platforms een niet weg te denken invloed hebben gekregen op onze samenleving. Door het schandaal rond Cambridge Analytica weten we dat bedrijven op grote schaal handelen met gebruikersdata. Data die uiteindelijk ingezet worden voor het beïnvloeden van kiezers of het destabiliseren van democratieën.
Reinier Tromp schrijft dit nummer over de ongebreidelde macht van techgiganten als Google, Facebook en Apple. Zij opereren in de digitale wereld, waar het kapitaal vooralsnog ongereguleerd zijn gang kan gaan. Daar tegenwicht aan bieden, en zeggenschap creëren voor burgers, is de grote uitdaging van deze tijd.
S&D
Het tijdschrift S&D bestaat sinds 1939. Het blad is een vervolg op de Socialistische Gids (1916-1938). Alle oude nummers van S&D zijn online terug te vinden.
S&D
Verdrietig staan we stil bij de dood van Wim Kok. De man die als leider van de FNV en de Partij van de Arbeid de belichaming van de sociaal-democratie was. Die in zijn persoonlijk levensverhaal ook precies het pad van onze trotse traditie heeft gelopen.
Wim Kok
In het project 'Vrouwen aan het werk' zoekt de WBS naar een solidair emancipatiebeleid dat goed uitpakt voor alle vrouwen in de samenleving. Aan de orde komen vragen over werk in relatie tot opleidingsniveau, inkomen, kinderen en gezinssamenstelling.
Francine Houben & Armand Paardekooper Overman - Een sociale en duurzame leefomgeving voor arm en rijk. Het lijkt een onbereikbaar ideaal maar Francine Houben en Armand Paardekooper Overman laten zien hoe dromen realiteit kunnen worden, van Sri Lanka tot Rotterdam-Zuid. 
Peter Boelhouwer - Bouwen, bouwen, bouwen is het devies om de vastgelopen woningmarkt weer in beweging te krijgen. Maar bouwen alleen is niet genoeg om iedereen een kans te geven op een geschikte en betaalbare woning. Daarvoor is het nodig dat ons woonbeleid anticyclisch, regionaal gedifferentieerd en nu eindelijk ook eens eigendomsneutraal wordt. En minder star.
Sinds mei 2018 kent Nederland een datavakbond. Het idee voor de datavakbond komt van Europarlementariër Paul Tang. Ook de Wiardi Beckman Stichting werkt aan de datavakbond mee, onder andere door de inzet van WBS-stagiair Reinier Tromp en WBS-directeur Klara Boonstra. De datavakbond zelf is politiek neutraal.
Klara Boonstra - Uber en Deliveroo maken winst door hun verantwoordelijkheid voor degenen die voor hen werken van zich af te organiseren. Als je het businessmodel van dit soort bedrijven eenmaal doorgrondt, is het ook mogelijk ze aan te pakken.
Christiaan Vos - Grote bedrijven spelen landen tegen elkaar uit om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Ondertussen wassen ze hun handen in onschuld, want ze houden zich toch aan de wet? Het aanpakken van belastingvlucht vergt meer dan alleen betere regels. Nodig is een nieuwe moraliteit, niet alleen bij bedrijven, maar ook bij overheden, onder academici, in de media en bij fiscalisten.
Het recht biedt niet altijd een oplossing voor onrechtvaardige situaties op de werkvloer. Als je een rechtszaak begint tegen je werkgever, kost dat je je baan. Juist voor mensen in een kwetsbare positie, werkt ons rechtssysteem gebrekkig. Hoe zou het anders kunnen?
Stef Bloks uitspraak niet één multiculturele samenleving te kennen waar de oorspronkelijke bevolking nog woont en waar een vreedzaam samenlevingsverband is, is na de zomervakantie nog niet vergeten. In S&D veel aandacht voor dit onderwerp en voor de WRR-studie 'De nieuwe verscheidenheid'. Met bijdragen van o.a. Mark Elchardus, Jaco Dagevos en Jean Tillie.
S&D
Er is een schreeuwend tekort aan woningen in de Randstad, vooral voor starters en middeninkomens. Maar het bouwen van heel veel woningen is niet genoeg om iedereen een kans te geven op een geschikte woning. Artikelen van: Peter Boelhouwer, Francine Houben & Armand Paardekooper Overman, Wim Derksen, Willen Heesen en Lobke Zandstra.
S&D
Politici moeten nu doorpakken en alles op alles zetten voor verduurzaming van onze energievoorziening en aanscherping van ons milieubeleid. Met bijdragen van o.a.: Wijnand Duyvendak, Socrates Schouten, Heleen de Coninck en Maarten van Poelgeest.
Overig
Wat te doen aan de oorzaken van de vluchtelingenstromen? Hoe moeten we vanuit juridisch en menselijk opzicht met vluchtelingen omgaan? Hoeveel draagvlak is er voor de opvang van vluchtelingen en welke rol speelt integratie daarbij? Op deze vragen proberen de auteurs van 'Over de grens' een antwoord te formuleren. 
Overig
Hoe denken Nederlanders over ‘ouder worden’? Wat willen ze? Wat willen ze niet? Tegen welke problemen lopen ze aan? Interviews met honderddertig 66-plussers, gecombineerd met inzichten van wetenschappers en politici, leverde negen aanbevelingen op.
Overig
Annemarie Kok - maar ‘de kracht van de samenleving’. Binnen dit politieke concept is een hoofdrol weggelegd voor gemeenten. Met behulp van een ratjetoe aan participatie-opties (van ‘right to challenge’ tot ‘e-democracy’) kunnen deze overheden tegenwoordig elk hun eigen variant van de democratische en sociale rechtsstaat creëren.
Wim Kok heeft gedurende dertig jaar grote invloed uitgeoefend op de sociale en politieke verhoudingen in Nederland. In samenwerking met de Wiardi Beckman Stichting schrijft Marnix Krop aan een politieke biografie over Wim Kok.
Wekelijks blogt Marijke Linthorst over haar onderzoek naar de (organisatie van de) zorg. In december 2014 stemde Linthorst in de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel om de vrije artsenkeuze te beperken. Sindsdien heeft ze zich in het onderwerp vastgebeten. Hoe richten we het systeem zo in dat dit leidt tot kwalitatief betere en goedkopere zorg?