De Wiardi Beckman Stichting heeft een kleine staf van betaalde medewerkers en steunt in belangrijke mate op een breed netwerk van mensen die werkzaam zijn in de wetenschap, maatschappelijke organisaties en het openbaar bestuur. Wilt u met ons meedenken of heeft u opmerkingen over ons onderzoek, dan waarderen wij het zeer als u contact met ons opneemt.

Wiardi Beckman Stichting
Theresiastraat 13
2593 AA Den Haag
e-mail: info@wbs.nl
rekeningnummers: NL20INGB0000 030603 en NL74 RABO 0135 981 859
RSIN-nummer (fiscaal nummer): 002956159