Wonen is een grondrecht en een voorwaarde voor een goed leven. Iedereen in Nederland moet kunnen wonen in een goede en betaalbare woning nabij werk en voorzieningen. Eén van de maatregelen die daaraan bij kunnen dragen is om de huursector te reguleren. Want woningen zijn er om in te wonen – niet om geld aan te verdienen. Dit actieonderzoek maakt deel uit van het Toekomstlab.

Deze notitie is als volgt opgebouwd:

  • In deel I vindt u het essay dat de projectgroep 'Wonen is een grondrecht' schreef onder leiding van Roeland van der Schaaf.
  • In deel II vindt u het uitgewerkte voorstel om de huursector te gaan reguleren. Dat kan door het woningwaarderingsstelsel te moderniseren en te laten gelden voor het leeuwendeel van de huurwoningen, gekoppeld aan de invoering van een verhuurdersvergunning, en door een einde te maken aan de praktijk van tijdelijke huurovereenkomsten.
  • In deel III vindt u 25 achtergrondinterviews (reality check) met huurders die we voor dit actieonderzoek hielden.

--> Kijk ook het webinar terug dat op maandag 8 juni 2020 is georganiseerd over dit onderzoek.

--> Lees hier het artikel dat Constant van der Putten schreef voor S&D naar aanleiding van het actie-onderzoek. 

Over dit onderzoek

Het actieonderzoek vond plaats van september 2019 tot en met februari 2020. Het actieonderzoek maakt deel uit van het Toekomstlab, waarin de Wiardi Beckman Stichting nauw samenwerkt met het partijbestuur van de PvdA aan de bouwstenen voor de sociaal-democratische agenda van de toekomst. 

Voorzitter van de projectgroep 'Wonen is een grondrecht' was Roeland van der Schaaf, secretaris was Hans Harbers, coördinator van de 'reality check' was Annemarieke Nierop, projectcoördinatie werd gedaan door Sofie Kuilman. Interviews werden afgenomen door WBS-stagiairs: Trix Pieterse, Wessel de Cock en Constant van der Putten. De volgende mensen leverden, op verschillende manieren (en zonder verantwoordelijkheid te dragen voor eventuele fouten of stellingnames) input aan het onderzoek: Klara Boonstra, Greet Buter, Charlotte Brand, Yusuf Celik, Jan Daenen, Co Engberts, Marije Eleveld, Anita Engbers, Jop Fackeldey, Rob de Geest, Eddie Heerschop, Fimke Hijlkema, Gea Hofstede, Yara Hummels, Cody Hochstenbach, Jacqueline Kalk, Hamit Karakus, Sjoerd Kuiper, Randy Martens, Rob van Muilekom, Henk Nijboer, Ton van Nieuwkerk, Jan Ravensbergen, Lex Scholten, Karin Schrederhof, Ties Stam, Michel Vols, Lars Voskuil, Maarten Wiedemeijer, Barend Wind.

Beeld: avista Flickr via Compfight cc.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Meike Bokhorst, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten