Alptekin Akdoğan heeft zitting in het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting.

Lid van het partijbestuur van de PvdA, medewerker Veiligheid en Service bij de Nederlandse Spoorwegen en secretaris van de Centrale Ondernemingsraad.