Hans Schenk heeft zitting in het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting en is penningmeester. Schenk is o.a. hoogleraar Economische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht.