Marjolein Moorman heeft zitting in het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting.

Wethouder in Amsterdam.