Een actieonderzoek naar een eerlijke kans op een zo gezond mogelijk leven

Nederland kent de op één na grootste verschillen in gezondheid onder de bevolking in Europa. Mensen met een lage sociaaleconomische status leven gemiddeld zes jaar korter dan mensen met een hoge sociaaleconomische status. Het verschil in het aantal gezonde levensjaren is zelfs vijftien jaar.

Die ongelijkheid in gezondheid is het meest zichtbaar aan het einde van het leven, maar begint al voor de geboorte: in de buik. Wij zien het als een belangrijke taak van onze politici om de gezondheidsverschillen te verkleinen en zo goed mogelijk te zorgen voor de gezondheid van iedereen. Dat kan door gericht beleid te voeren in de verschillende fasen van het leven. En het kan door breder te kijken dan naar de medische zorg alleen. 

Over dit onderzoek

Dit is een van de actieonderzoeken die zijn opgezet in het kader van het Toekomstlab, waarin de Wiardi Beckman Stichting nauw samenwerkt met het partijbestuur van de PvdA aan de bouwstenen voor de sociaal-democratische agenda van de toekomst. Voorzitter van de werkgroep is Miriam Haagh. De overige werkgroepleden zijn Jopie Nooren, Lea Bouwmeester, Bart van Bruggen, Pelle Depla, Frank de Haan, Annemarieke Nierop (secretaris), Laurent de Vries en Gerben Welling. 

Het voornemen was om in dit actieonderzoek enkele concrete voorstellen voor beleid te formuleren en deze – conform de werkwijze van de actieonderzoeken in het Toekomstlab – te toetsen bij mensen die daar in hun dagelijks leven mee te maken zouden krijgen. Interviews met ruim honderd mensen van verschillende leeftijden om ons gedachtengoed te toetsen en te verdiepen.

De coronacrisis heeft dit doorkruist. Alle leden van deze werkgroep zijn vanuit hun verschillende rollen in de zorgsector opeens 24-7 bezig met een gezondheidscrisis die we nog niet eerder meemaakten. Het belang van gezondheid en de angst voor het verliezen daarvan is opeens voor 17 miljoen inwoners een dagelijkse werkelijkheid. Voor ons actieonderzoek betekent dit even een pas op de plaats, maar we hebben het voornemen nog steeds om deze ‘reality check’ op een later moment alsnog uit te voeren en ons gedachtegoed te verdiepen.

Op  16 november 2019 is in het kader van dit actieonderzoek op de ledendag van de PvdA een sessie georganiseerd over de relatie tussen laaggeletterdheid en gezondheid.

Beeld: Kim van Dam / Nationale Beeldbank

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Meike Bokhorst, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten