Al geruime tijd werkt de Wiardi Beckman Stichting onder het motto: ‘The Amsterdam Process’ intensief samen met Policy Network, een gerenommeerde internationale denktank uit Londen, en de Foundation for European Progressive Studies (FEPS) uit Brussel. Wat ooit begon als een kritische reflectie op de erfenis van de Derde Weg in het Bethaniënklooster in de Amsterdamse rosse buurt, is uitgegroeid tot het meest toonaangevende vernieuwingsproject van de Europese sociaal-democratie.

Met trots presenteert de WBS nu een tussenstand van het Amsterdam Process in tweevoud. Het boek After the Third Way: The Future of Social Democracy in Europe bevat een selectie van de beste stukken over de problemen en kansen van de hedendaagse Europese sociaal-democratie, geschreven door vooraanstaande wetenschappers en publicisten uit Europa (o.a. Andrew Gamble, John Kay, Bo Rothstein, Tobias Dürr & Robert Misik, René Cuperus & Mark Elchardus, John Lloyd, Patrick Diamond & Olaf Cramme).

Samen met Policy Network publiceert de WBS tevens The Amsterdam Process: A Centre-Left Project for New Times. Dit manifest laat zien hoe centrum-linkse partijen de uitdagingen van maatschappelijke transformatie, verkiesbaarheid en ‘regeergeloofwaardigheid’ tegelijkertijd tegemoet kunnen treden. Dit document is gratis te downloaden van onze site.

A Centre-Left Project for New Times
Confronting the challenges of electability and governance

Policy Network and the Wiardi Beckman Stichting today present a distinctive political strategy which sets out how left-of-centre parties can turn the tide of stagnation and attain a new vibrancy and radicalism.

"A Centre-Left Project for New Times" urges social democrats to recognise that there is a credibility gap and delivery deficit which goes much deeper than political positioning and new rhetoric. It responds by setting out a sharper more coherent path for radical social democratic reform which draws together governing values, policy challenges, structural constraints and public attitudes.

Under the aegis of the 'Amsterdam Process', the publication is the culmination of two years of intensive debate and research which has involved a host of serving politicians, senior experts and academic commentators in meetings across European capitals.

Voor meer informatie over het Amsterdam Process kunt u contact opnemen met René Cuperus en Pim Paulusma.

Contents

The Amsterdam Process
Confronting the challenges of electability and governance

1. Governing values
Social democratic guiding principles

2. Policy challenges and core concerns
A centre-left political agenda

3. Institutional and structural constraints
Governing competence and democratic legitimacy

4. Public attitudes and preferences
What voters want

5. What social democrats must now do
Future direction and political strategy

-> lees verder in de pdf

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten