25 jaar geleden werd Suriname onafhankelijk. Dat was meer het streven van de sociaal-democraten in het koloniale moederland dan van de Surinamers zelf. De PvdA wilde niet opnieuw vervallen in de fouten die waren gemaakt bij de dekolonisatie van Indonesië, waartegen ze zich had verzet, maar kreeg het verwijt dat ze Suriname in de steek had gelaten. Het vaste voornemen van Den Uyl en Pronk het land samen met de Surinamers tot ontwikkeling te brengen strandde, de houding van de PvdA zwalkte steeds tussen ontvoogding en bemoeienis en de relatie bleef getekend door wederzijdse ergernis en frustratie.

In het Suriname-syndroom onderzoekt John Jansen van Galen, die zich al dertig jaar bezighoudt met Suriname en nog langer met de Nederlandse politiek, de verhouding tussen de PvdA en Suriname, vanaf de periode waarin sociaal-democratische gouverneurs de kolonie bestuurden tot heden, nu de partij geen idee lijkt te hebben over de gewenste toekomstige betrekkingen tussen de beide landen. Weet de PvdA zich geen raad met de koloniale erfenis van Nederland?

John Jansen van Galen is politicoloog en voormalig hoofdredacteur van het weekblad Haagse Post en is nu als journalist medewerker van Het Parool en NOS-radio. Hij schreef boeken over onder meer Drees, Den Uyl, W.F. de Gaay Forman, Nieuw-Guinea (Ons laatste oorlogje) en Suriname (Kapotte plantage, Hetenachtsdroom).

Het boek is een gezamenlijke uitgave van uitgeverij Bert Bakker en de Wiardi Beckman Stichting.
ISBN 90-351-2229-8 – 196 blz

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Meike Bokhorst, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten