In deze podcast-reeks onderzoekt hoogleraar Sarah de Lange de staat van de sociaal-democratie met wetenschappers uit binnen- en buitenland. Sarah de Lange bekleedt de Dr. J.M. den Uyl-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. Zij onderzoekt de ontwikkelingen in het democratisch socialisme, in relatie tot wetenschap en samenleving.

Download en abonneer je op de podcast via je favoriete podcastapp| Spotify | Soundcloud | Pocket Casts

#6 - Matthijs Rooduijn en Simon Otjes over linkse samenwerking
Sarah de Lange bespreekt met politiek socioloog Matthijs Rooduijn en politicoloog Simon Otjes de stand van zaken op links in aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. Waarom staat links er electoraal slechter voor dan begin 2020? Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen kiezers van GroenLinks, de PvdA, en de SP? En is linkse samenwerking de oplossing om tot electorale groei en meer politieke invloed te komen? Ook PvdA wethouder Marjolein Moorman komt langs in de uitzending, en deelt haar inzichten over linkse samenwerking.

podcast 6

#5 - Roderik Rekker over de opvattingen en het stemgedrag van jongeren
Sarah de Lange interviewt politicoloog en psycholoog Roderik Rekker over de opvattingen en het stemgedrag van jongeren. Ze bevraagt hem over de toenemende generatiekloof tussen jongeren en ouderen en over de lage opkomst van jongeren bij verkiezingen. Ook bespreekt ze met hem de rol van politieke jongerenorganisaties en de mogelijkheden om jongeren te mobiliseren op sociaal-democratische thema’s.

Sarah podcast 5

#4 - Wouter Schakel over politieke (on)gelijkheid in de democratie
Politieke gelijkheid is een van de fundamenten van de democratie. Ondanks het belang van politieke gelijkheid weten we weinig over de mate waarin het in de praktijk wordt verwezenlijkt. Het proefschrift van Wouter Schakel, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Leiden, toont aan dat politieke gelijkheid ernstig wordt bedreigd door het bestaan van sociale en economische ongelijkheid. Zijn uitgebreide studies laten zien dat burgers met hogere inkomens en opleidingsniveaus systematisch meer invloed hebben op beleid dan burgers met de lage- en middeninkomens en lage- en middenopleidingsniveaus. In deze aflevering spreekt Sarah de Lange met hem over zijn bevindingen, en wat zij betekenen voor de democratie.

podcast 4

#3 - Agnes Akkerman over hoe werk en werkomgeving stemgedrag beïnvloeden
In deze aflevering - die live werd opgenomen op het PvdA-congres in Nieuwegein - spreekt Sarah de Lange met hoogleraar Agnes Akkerman (Radboud Universiteit) over hoe werk en werkomgeving politieke attitudes en stemgedrag beïnvloeden. Waarom leidt een gebrek aan ‘voice’ (inspraak) op de werkvloer tot onvrede en steun voor populistische partijen en wat betekent dat voor de steun voor sociaal-democratische partijen? 

podcast3

#2 – Nick Martin on how party ties with organizations can deliver them more loyal voters
Volgens UvA-onderzoeker Nick Martin kunnen politieke partijen nog steeds een duurzame relatie opbouwen met hun kiezers. Als een partij nauwe banden onderhoudt met maatschappelijk organisaties en belangengroepen, neemt de kans toe dat kiezers loyaal blijven aan die partij. 

Podcast 2

#1 – Simon Hix about the The Rise and Fall of Social Democracy

In de eerste aflevering is de Britse politicoloog Simon Hix van de London School of Economics and Political Science te gast. Simon Hix verzamelde alle verkiezingsuitslagen van 31 landen in de periode 1918-2017. Aan de hand van zijn onderzoek ontwikkelde hij nieuwe inzichten over de opkomst en neergang van de sociaal-democratie. 

Podcast 1

 

Podcast met Simon Hix

Vlnr: Simon Hix, Maurits Appeldoorn, Sarah de Lange

Deze podcast wordt geproduceerd door Maurits Appeldoorn. Foto's door: Wiljan linders en Michiel Goudswaard.

 

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Meike Bokhorst, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten