Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Waarom we gegevens nodig hebben

De Wiardi Beckman Stichting verwerkt persoonsgegevens van donateurs, abonnees op S&D, abonees op onze nieuwsbrief. Verder verwerken we IP adressen om er voor te zorgen dat onze websites goed functioneren en om onze websites te beschermen tegen kwaadwillenden.

Delen met anderen

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de benodigde functionaliteit.
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
In de huidige opzet geldt dit delen van uw gegevens alleen voor uw inschrijving op onze nieuwsbrief bij Mailchimp.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Wiardi Beckman Stichting verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze websites en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken:

Van website bezoekers

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (in google-analytics)
 • IP-adres (behalve het laatste deel)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch (dit geld ook voor alle onderstaande uiteraard)

Van nieuwsbrief abonnees en/of geïnteresseerden

 • E-mailadres

Van donateurs

 • Voor- en achternaam
 • Adres, Postcode, Woonplaats
 • E-mailadres
 • het bedrag dat de donateur heeft overgemaakt

Abonees S&D

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

[Doordat de WBS gelieerd is aan een politieke partij, zijn sommige gegevens die wij verwerken gevoelig. Dit omdat de betrokkenen hiermee politieke opvattingen kenbaar maken. Wij zijn ons hiervan bewust en hebben onze technische beveiligingsmaatregelen hierop afgestemd.]

Hoe lang we gegevens bewaren

De Wiardi Beckman Stichting bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Dit om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Na realisatie van de doelen kan het zo zijn dat we voor analyse doeleinden je gegevens geanonimiseerd bewaren.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws over de Wiardi Beckman Stichting en/of ontwikkelingen binnen onze standpunten. Je e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Cookies en soortgelijke technieken

Voor een overzicht val alle daadwerkelijk geplaatste cookies, al dan niet na toestemming, verwijzen we naar de ons Cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wbs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om je pasfoto, paspoortnummer, de strook met nummers onderaan het paspoort en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. De Wiardi Beckman Stichting zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Je kunt ons ook bereiken via:

Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12 
2595 ET Den Haag
telefoon: [070] 262 97 20
e-mail: info@wbs.nl

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming (FG)

[??? Volgens mij hebben jullie geen functionaris persoongegevens]

 

Beveiliging

De Wiardi Beckman Stichting neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.