Ideeën voor de verkiezingen

Sterft, gij oude vormen en gedachten!

Gevoed door de teleurstellende peilingen zegt een deel van de leden dat de PvdA terug moet naar vroegere, socialistische ideeën.

Ideeën voor de verkiezingen

Van vrome voornemens naar duurzame daadkracht

Op 21 april 2016 opende Nederland een nieuwe kolencentrale op de Maasvlakte.

Ideeën voor de verkiezingen

Overheid aan zet bij vergroening

De participatiemaatschappij is ook doorgedrongen in duurzaamheidsland. Buurtgenoten verenigen zich in energiecollectieven.

Ideeën voor de verkiezingen

Waarom de politiek zich druk moet maken om gelijke kansen

Toen ik een jaar of tien geleden begon sociologische onderzoeksbevindingen voor het Haagse voetlicht te brengen, vielen de schellen me van

Ideeën voor de verkiezingen

Benut talent beter en neem afscheid van het hokjesdenken

Wanneer een politieke partij zich al te veel vereenzelvigt met een goed idee en het tot stokpaardje maakt, kan dat in de Haagse slangenkuil

Ideeën voor de verkiezingen

Tien jaar zorgverzekeringswet: dit kan (en moet) beter

Na tien jaar zorgverzekeringswet is het tijd om de balans op te maken en te leren van wat wel en wat niet goed werkt in de praktijk.

Ideeën voor de verkiezingen

Bevrijd de zorg uit handen van het marktdenken

Zorg is een publiek goed. In theorie althans, want in de praktijk delft het publieke belang steeds vaker het onderspit.

Ideeën voor de verkiezingen

Europa biedt Nederland houvast in een wankele wereld

Zelden werd Europa met grotere uitdagingen geconfronteerd dan vandaag de dag.

Ideeën voor de verkiezingen

Techxit — Europa zonder technocratie

Opvattingen van mensen over hoe het met de samenleving gaat, spelen een belangrijke rol bij hun keuzes in verkiezingen.

Ideeën voor de verkiezingen

Vluchtelingenbescherming: ‘The decent thing to do’

Nu de migratiestroom richting Lampedusa weer op gang is gekomen wordt voor de zoveelste keer duidelijk dat er geen eenvoudige, eendimension

Ideeën voor de verkiezingen

Solidaire gemeenschappen

1,25 miljoen mensen vroegen in 2015 asiel aan in lidstaten van de Europese Unie.

Ideeën voor de verkiezingen

De arbeidsmarkt snakt naar verregaande vereenvoudiging en uniformering

Waar gaat het heen met de arbeidsmarkt? De trends zijn bekend.

Ideeën voor de verkiezingen

Een arbeidsmarkt die echt werkt

De Nederlandse arbeidsmarkt functioneert goed vergeleken met veel andere landen.

De groeiende ongelijkheid in het onderwijs

Het ideaal van Theo Thijssen raakt steeds verder uit zicht

Geld is het probleem niet. De gemeente Amsterdam pompt nog steeds miljoenen in het onderwijs.

De groeiende ongelijkheid in het onderwijs

Het onderwijs schreeuwt om differentiatie

In de vorige S&D kaartte Jaap Dronkers aan dat de ongelijkheid in het onderwijs toeneemt.

Overige artikelen dit nummer

Decentraliseren, maar dan hoe het wél moet

De snelheid waarmee de decentralisaties erdoorheen zijn gejast in combinatie met de bezuinigingen hebben gezorgd voor een valse start: geme

Overige artikelen dit nummer

Lijsttrekkersverkiezingen: geen ordinaire loterij, maar afgewogen oordeel

Binnen en buiten de PvdA duikt regelmatig de mythe op dat de manier waarop de partij haar lijsttrekker kiest niet deugt.

Overige artikelen dit nummer

Internationale samenwerking voor een betere wereld, niet voor het bedrijfsleven

De Transatlantic Trade and Investment Partnership, beter bekend als TTIP, moet het grootste vrijhandelsverdrag ooit worden.

Overige artikelen dit nummer

Turkije: niet wegkijken maar confronteren

Erdogan lapt de liberale democratische rechtsstaat steeds meer aan zijn laars, constateerde Joost Lagendijk in S&D 2015 / 6 al.

Overige artikelen dit nummer

Red het referendum

De schoonheidsprijs verdient het referendum van 6 april niet, met dank aan een misplaatste opkomstdrempel en een verhitte campagne met meer

Overige artikelen dit nummer

Om de gaafheid van het politieke ethos

Links en religieus, gaat dat eigenlijk samen?

Overige artikelen dit nummer

Belastingparadijs Nederland: de weg naar het einde

De Panama Papers onderstrepen dat Nederland een ‘doorsluisland’ is dat zich leent voor grensoverschrijdend, op belastingbesparing gericht t

Overige artikelen dit nummer

Meer zeggenschap van burgers over wetgeving

Toen ik tien jaar geleden als pas afgestudeerde filosoof in dienst kwam op de directie wetgeving van het ministerie van Justitie kreeg ik i

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl