Jaarboek 1988

Redactie: Marnix Krop, Martin Ros, Saskia Stuiveling en Bart Tromp

--> download de pdf

Landelijk hebben sdap en PvdA het grootste deel van hun bestaan in de oppositie verkeerd. Maar op lokaal niveau ziet het beeld er anders uit. Als eerste partij in Nederland stelde de SDAP in 1899 een programma op voor gemeenteraadsverkiezingen, en al vanaf 1907 namen sociaal-democraten zitting in colleges van b&w. In zijn bijdrage brengt Jos Perry het — grotendeels onontgonnen — terrein van het SDAP-opereren op gemeentelijk niveau voor het eerst in kaart. Hij ontzenuwt de mythe dat de deelname aan de gemeentebesturen de SDAP naar rechts trok en laat zien dat de SDAP zich op lokaal niveau voor dezelfde politieke dilemma’s gesteld zag als landelijk. Niettemin wist men deze in de gemeenten beter op te lossen dan op nationaal niveau. Pieter Nieuwenhuijsen schetst daarna een beeld van de gemeentepolitiek van de PvdA. Het verhaal heeft als algemene lijn de overgang van wederopbouw via vernieuwing en politisering naar beheer.

Honderd jaar geleden werd Willem Banning geboren. Jarenlang was hij de ideologische leidsman van SDAP en PvdA. Zijn verguizing begon nog voor zijn dood in 1971. De tijd is nu rijp voor een herwaardering, zo proeft men uit het essay van Dick Pels.

Ido Weijers ten slotte levert een bijdrage over de ontwikkeling van de Vara als instrument van sociaal-democratische cultuurpolitiek.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Meike Bokhorst, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten