Voor de Wiardi Beckman Stichting heeft de toegankelijkheid van de website een hoge prioriteit. De Wiardi Beckman Stichting wil dat de site en de inhoud daarvan iedereen ten goede komt.

We besteden veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. De website dient goed toegankelijk te zijn voor alle gebruikers en in het bijzonder voor gebruikers met een beperking of handicap.

Ons streven:

We streven ernaar om:

  • De informatie goed vindbaar te maken.
  • Inhoud te voorzien van passende afbeeldingen ter verduidelijking van de inhoud.
  • Omschrijvingen toe te voegen aan afbeeldingen.
  • Inhoud overzichtelijk te organiseren.
  • De tekst beter leesbaar te maken.
  • PDF’s tevens aan te bieden in HTML.
  • Een schoon en helder design.

Daarnaast werken we met de modernste technieken en is onze site continue in ontwikkeling.

Tips?

Heb je suggesties ter verbetering van de toegankelijkheid van onze website? Dan ontvangen we die graag via info@wbs.nl.

 

Sitemap

Home
- Nieuws & agenda
   (overzicht nieuws en events)
- S & D
   (alle uitgaven van S & D)
- Publicaties
   (overige publicaties van WBS)
- Projecten
   (een overzicht van onze huidig lopende projecten)
- Dossiers
   (alle inhoud in deze site gerangschikt in inhoudelijke dossiers)
- Over de WBS
- -  Over de WBS
- -  Contact
- -  Medewerkers
- -  H.B. Wiardi beckman
- - Internationaal
- - Jong WBS
- - Jaarverslagen en financiele verantwoording
- - Den Uyl Leerstoel
- - Privacybeleid en cookies
- - Toegankelijkheid en Sitemap
- Nieuwsbrief
- Doneer
 

Verantwoording


In deze site gebruiken we op meerdere plekken iconografische bestanden van  www.freepik.com