S&D-artikel - Geef mensen recht op werk
Vanaf haar oprichting pleit de PvdA voor een ‘recht op arbeid’ (Beginselprogram 1947). Het is een sociaal-democratische wens die nooit vervuld werd, maar die nog steeds leeft. ‘Laten we mensen een recht op werk geven’, stelde ook Lodewijk Asscher voor in zijn corona-essay van afgelopen juni. De kunst is dit recht op werk zo vorm te geven dat het haalbaar en betaalbaar is, schrijven economen Kees Mosselman & Joan Muysken in het S&D-artikel 'Geef mensen recht op werk'.

Publicatie - Melkertbanen: lessen voor de baangarantie
Het S&D-artikel Van Mosselman en Muysken is gebaseerd op de publicatie 'Melkertbanen: lessen voor de baangarantie'. Steeds meer economen zijn van opvatting dat de overheid ervoor moet zorgen dat iedereen aan het werk kan en daarom is het belangrijk om te onderzoeken wat we kunnen leren van de Melkertbanen. Volgens Mosselman & Muysken is het project van de Melkertbanen in de uitvoering vastgelopen op politieke onwil om het project consequent door te zetten. Door tijdens de uitvoering andere eisen te stellen aan de aard van Melkertbanen en de financiering ervan te beperken is het project volgens hen uiteindelijk gestrand. 

Het betoog van Mosselman & Muysken bestaat uit vier delen. In het eerste deel beschrijven zij de ontwikkelingen rond de opkomst en ondergang van Melkertbanen. Daarna worden de verandering in het politieke en economische klimaat beschreven, die heeft geleid tot de omzetting van Melkertbanen in ID-banen – en uiteindelijk tot de afschaffing ervan. In het derde deel pleiten Mosselman en Muysken voor een baangarantie en bespreken de auteurs welke lessen we kunnen trekken uit de geschiedenis van de teloorgang van de Melkertbanen. In het vierde deel worden voorstellen gedaan voor een geleidelijke en stapsgewijze invoering van een baangarantie.

Over de auteurs
Kees Mosselman is econoom, oud-directeur Regionale Dienst Werk en Inkomen KRH, senior onderzoeker Hanzehogeschool Groningen. Joan Muysken is emeritus-hoogleraar macro-economie, SBE, Maastricht University

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl