De tekst van de Den Uyl-lezing die Frans Timmermans hield op 2 december 2019 kunt u teruglezen in S&D 2019/6.

Ook is het mogelijk de lezing in zijn geheel terug te kijken.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers