Femke Roosma is benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Dr. J.M. den Uyl-leerstoel aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is in ingesteld door de Wiardi Beckman Stichting en zal zich de komende jaren richten op de verzorgingsstaat en sociaal beleid. ‘Joop den Uyl heeft eens opgeroepen om “onbehagen om te smeden tot vernieuwingskracht”. Volgens mij kan dit motto ook van toepassing zijn op ons sociale stelsel anno nu,’ zegt ze op de website van de UvA.

De Den Uyl leerstoel richt zich op de ontwikkelingen in het democratisch socialisme, in relatie tot wetenschap en samenleving. Sinds 1988 vervulden Jan Pronk, Ad Oele, Ed van Thijn, Ad Geelhoed, Frank Vandenbroucke en Sarah de Lange dit hoogleraarschap. De komende jaren zal Femke Roosma binnen deze leerstoel onderzoek doen naar de verzorgingsstaat en sociaal beleid en hoe deze voor betere bestaanszekerheid en meer sociale binding in de samenleving kunnen zorgen.

Over Femke Roosma

Femke deed een bachelor Politicologie, research master Social Sciences en een master Politieke en Sociale Filosofie aan Universiteit van Amsterdam. In 2016 promoveerde ze aan Tilburg University in de Sociologie. Ze werkt als universitair docent Sociologie (0.8 fte) aan Tilburg University en doet onderzoek naar de sociale legitimiteit van verschillende onderdelen van de verzorgingsstaat in (Europees) vergelijkend perspectief, naar solidariteit en opvattingen over deservingness (wie heeft waar recht op en waarom) alsmede naar het basisinkomen en de zogenaamde ‘basisinkomenexperimenten’. Ze geeft cursussen en colleges over onder meer sociaal beleid en de verzorgingsstaat en over sociale bewegingen. Van 2010 tot 2022 was Roosma actief in de gemeenteraad van Amsterdam als (duo)raadslid en de laatste vier jaar als fractievoorzitter. Daar hield ze zich onder meer bezig met zorg, participatie, armoede, dakloosheid en financiën.

De leerstoel start per 1 juli 2023. Lees hier meer over haar benoeming.

Femke Roosma (foto door Kirsten van Santen)

Femke Roosma (foto door Kirsten van Santen)

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers