Wij gedenken Ed van Thijn (16 augustus 1934 – 19 december 2021), sociaal-democraat.

Als medewerker van de Wiardi Beckman Stichting schreef hij mee aan menig rapport van de stichting, en verschenen er talloze artikelen van zijn hand in S&D. Hieronder vindt u een overzicht van dit werk. Drie publicatie lichten we eruit:

  • Ed van Thijn, De WBS als klokkeluider, S&D 1996/3.
    ‘Mijn debuut als WBS-medewerker vormde een rapportje over ‘bakkersnachtarbeid’ (nog voordat Jan Schaefer zijn warme werkvloer verruild had voor de kilte van de politiek).’
  • Ed van Thijn, De PvdA en de tijdgeest (Den Uyl-lezing 2002).
    ‘Elke politicus moet, wil hij of zij zich kunnen handhaven, meebuigen met de tijd. Doet hij dat niet dan is hij een verstarde dogmaticus en wordt al gauw een stem uit het verleden. Doet hij dat wel en zelfs met groot gemak dan is hij een opportunist die met alle winden meewaait en verliest elk respect.’
  • Ed van Thijn, Politiek en bureaucratie – Baas boven baas, Van Gennep/WBS 1997 (oratie bij aanvaarding van het bijzonder hoogleraarschap op de Dr J.M. Den Uyl-leerstoel)
    ‘Dat in de relatie tussen politiek en bureaucratie de balans teveel is doorgeslagen naar de bureaucratie dient de politiek vooral zichzelf aan te rekenen.’

Hieronder vindt u een overzicht van de overige publicaties die Ed van Thijn voor de WBS schreef.

 

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers