Politiek socioloog en gespecialiseerd in publieke opinie en politiek gedrag, tot voor kort universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en sinds kort programmamanager proactieve publieke dienstverlening bij het Ministerie van BZK.