Willem Trommel is socioloog en sinds 2008 hoogleraar Beleids- en Bestuurswetenschappen aan de VU.

Publicaties