Jaarboek 1993

Redactie: Marnix Krop, Martin Ros, Saskia Stuiveling en Bart Tromp

--> download de pdf

Het centrale thema van dit veertiende jaarboek voor het democratisch socialisme is de toekomst van de vakbeweging. De Nederlandse vakbeweging, in het bijzonder de FNV, staat daarbij model voor de Westeuropese vakbeweging in het algemeen. Steeds duidelijker wordt dat de voornaamste uitdaging voor de
vakbeweging in alle Europese landen gelegen is in de versnelde economische integratie door de eg en de verscherping van de concurrentieverhoudingen in de wereldeconomie. Piet Vos, vaak beschouwd als de enige vakbondseconoom in Nederland, schrijft over de nieuwe verhoudingen waarbinnen de Nederlandse vakbeweging moet opereren. Tamboer en Nypels, die met Arnold Heertje ooit de bestseller De verwording van de economie schreven analyseren kritisch de vernieuwingspogingen binnen de FNV. Jan Stoof belicht de wat sombere toekomstvisie van Bram Peper. Er is aandacht voor de vrouw binnen de vakbeweging en voor de nieuwe organisatie en kwaliteit van de arbeid. Een profiel van Henri Polak, grondlegger van de moderne vakbeweging, geeft het historisch perspectief. Bovendien bevat dit jaarboek het op zichzelf staande portret van een der kleurrijkste figuren uit de historie van de sociaal-democratie, J.H. Scheps.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl