We leven in gevaarlijke tijden. De internationale kredietcrisis heeft ons in de eerste echte globaliseringscrisis gestort. Dat is niet alleen een financieel-economische crisis, maar ook een sociale en morele crisis. Maatschappij, economie en politiek raken op drift door de ontwortelende globalisering. Vertrouwde samenlevingen worden ontwricht. Er treedt een steeds hardhandiger scheiding op tussen winnaars en verliezers. Overal in Europa duiken populistische bewegingen op, vaak van radicaal rechtse snit, soms links-populistisch.

Zal het een land als Nederland opnieuw lukken zich aan te passen aan de spelregels van de globale wereldsamenleving? Welke prijs moet daarvoor worden betaald? En is de bevolking bereid die prijs te betalen?

In De wereldburger bestaat niet zoekt René Cuperus de pijngrens van de veranderingen op. Op het scherp van de snede analyseert hij hoe de Europese middenklassensamenlevingen onder druk staan van de ‘globaliseringsopstand’ van pseudo-kosmopolitische elites. En waarom middenpartijen als de PvdA en het CDA dreigen te bezwijken onder de maatschappelijke krachten van dynamiek en onbehagen die op hen inbeuken.

Gevraagd: een fundamentele ‘reset’ van het vastgelopen economisch-maatschappelijke systeem door een minder losgezongen en zelfzuchtige elite.

Bestellen
Als u 'De wereldburger bestaat niet' wilt bestellen, dan kunt u contact met ons opnemen via [070] 26 29 720 of info@wbs.nl. Als wij het boek op voorraad hebben, dan zijn de totale kosten € 20,- (inclusief verzendkosten)

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl