Anti-migration populism, identity and community in an age of insecurity

This substantial new Amsterdam Process publication confronts the choices and dilemmas facing European social democratic parties as they respond to popular concerns about culture, migration and identity.

Summary

♦ Popular concerns over culture, migration and identity are of considerable importance to the future of European social democracy; their neglect marks a significant weakness and vulnerability.

♦ In losing sight of the need to provide people with a modern sense of belonging, community and collective mission, the centre-left is losing its guiding voice and with it the right to be heard by voters.

♦ The struggle to empathise with societal unease and respond to anti-immigrant, anti-elite and anti-Islamic populism is creating cleavages and fissures which cut through both the movement’s electoral constituencies and its parties’ political and policymaking fraternities.

Berlin Conference

The papers in this volume were presented at an international conference in Berlin on 20-21 January 2011. This Amsterdam Process conference, organised by Policy Network and the Wiardi Beckman Stichting in partnership with Friedrich-Ebert-Stiftung and Das Progressive Zentrum, brought together senior political leaders, experts and policymakers from across Europe to discuss the cultural challenges to social democracy. Keynote speakers included: Frank Walter Steinmeier, leader of the SPD parliamentary group in the German Bundestag; Job Cohen, Leader of the Dutch Labour Party (PvdA); and Trevor Phillips, chair of the UK Equality and Human Rights Commission.

Contents

The right side of the argument? The centre-left’s response to migration and multiculturalism
Tim Bale, University of Sussex

Liberals v communitarians: the left’s civil war
David Goodhart, Prospect Magazine

The populist revolt against cosmopolitanism
René Cuperus, Wiardi Beckman Stichting

Responding to populist value triangulation
Laurent Bouvet, University of Nice

An electorate set free: culture, symbolism and social democracy
Mark Elchardus, University of Brussels

Progressives should embrace diversity
Philippe Legrain, author and commentator

The Three I’s: Immigration, Integration and Islam
Trevor Phillips, UK Equality and Human Rights Commission

Progressive multiculturalism: a social democratic response to cultural diversity?
Elena Jurado, Policy Network

Reputations matter: What is needed for a competent immigration policy and effective integration policy?
Shamit Saggar, University of Sussex

The open society and its believers
Paul Scheffer, University of Amsterdam

Social democracy and the fall-out from multicultural collectivisation
Dilsa Demirbag Sten, Swedish author and journalist

How can social democrats cherish identity and community in a multi-ethnic, cosmopolitan era?
Maurice Glasman, London Metropolitan University

Rethinking suburbia in an age of insecurity: hard times on the edge?
Rupa Huq, Kingston University

Identity and politics in Europe, Flanders and Belgium
Tinneke Beeckman, University of Brussels

--> lees de pdf

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Meike Bokhorst, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten