November 2021 verzamelde de WBS hartenkreten van maatschappelijke organisaties. We vroegen naar hun doelstellingen, welke hobbels daaraan in de weg staan en wat linkse en/of progressieve politieke partijen gezamenlijk kunnen doen om die hobbels weg te nemen. Hieronder leest u de hartenkreet van FNV Young & United.

Deze jonge generatie heeft, meer dan generaties voor hen, te maken met grote onzekerheden op de arbeidsmarkt en over hun financiële toekomst. Je moet voor een beetje woning twee inkomens hebben, al is het maar de vraag of jij met je onzekere contract in aanmerking komt voor de eisen van een particuliere huurwoning of een hypotheek. Door het geloof in de ‘maakbaarheid’ van je eigen succes lijkt het alsof het een persoonlijk falen is wanneer het jou niet lukt. Bijvoorbeeld wanneer jij die vaste baan niet bemachtigt, of als jij akkoord moet gaan met een leer-werk-constructie om ‘ervaring’ op te doen, terwijl je je diploma al op zak hebt. Wanneer je jezelf verder wilt ontwikkelen, maar de kans niet krijgt door dat flexcontract.

Wij, de jonge generatie, staan op
FNV Young & United vindt het geen falen van ons als jonge generatie, want wijh ebben de kennis, kunde en motivatie om er alles uit te halen wat erin zit. Maar dan moeten wij wel de kans krijgen om een goede toekomst op te bouwen. Wij roepen politiek en werkgevers op om te zorgen voor een arbeidsmarkt waarin wij gelijke kansen hebben, zekerheid van een vast inkomen waarmee we kunnen wonen en leven en ruimte voor persoonlijke en professionele groei. En wat ons betreft is groen de norm. Duurzaamheid moet niet alleen een modewoord zijn, bedrijven, organisaties en werkgevers moeten zich er actief voor inzetten.

Hoe gaat het verder?
Straks zijn er meer pensionado’s dan werkenden. Lagere salarissen dan woonlasten. Moeten we doorgaan? Overuren, flutcontracten, arbeidsmarktdiscriminatie. Kom op het is 2021. Die tijd is geweest! Er is werk aan de winkel. Het is tijd voor een nieuw geluid en nieuwe oplossingen. Die oplossingen maak je samen met de mensen waar je over praat. Betrek jonge mensen actief bij het bedenken van nieuwe  oplossingen en creëer een nieuw paradigma, dat van de toekomst. Dus ga in gesprek:

  • met studenten over het afschaffen van het leenstelsel en onder welke voorwaarden dat kan (dus blijf af van die onderwijsbegroting en zorg voor compensatie van de pech-generatie);
  • met jonge mensen over de oplossingen voor meer inkomenszekerheid en een eerlijke woningmarkt;
  • over hoe het groener kan en hoe we de vervuiler de rekening laten betalen, over hoe we arbeidsmarktdiscriminatie uitbannen;
  • over de vierdaagse werkweek en een betere balans tussen werk en de andere dingen die je met je leven wilt doen;
  • over ontwikkeling en groei in je persoonlijke en professionele leven en wie daarvoor de rekening moet betalen.

Een spandoek van jonge mensen / van verandering
FNV Young & United heeft samen met jonge mensen een spandoek gemaakt. Dat spandoek kun je lezen en luisteren op www.youngandunited.nl. Luister daar naar de verhalen van de jonge generatie en #ZieOns. Pak de handschoen op en ga aan de slag. Er is werk aan de winkel!

Young & United

Klik hier voor meer hartenkreten van maatschappelijke organisatie.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers