Over het belang van arbeid en zeggenschap

De kwaliteit van de arbeid en zeggenschap over ons werk komen een centrale plaats toe in het denken en streven van de sociaal-democratie. Maar zijn de PvdA en haar belangrijkste voorganger, de SDAP, in de politieke praktijk van alledag ook werkelijk partijen van de arbeid geweest? Wat heeft hun verhouding tot werkenden in loondienst en tot de vakbeweging gekenmerkt?

In Het hart van de sociaal-democratie betoogt Bertus Mulder dat arbeid en zeggenschap in het sociaaldemocratisch denken op de achtergrond zijn geraakt. Hij reconstrueert deze vergeten dimensie van sociaaldemocratische politiek aan de hand van de opvattingen van Pieter Jelles Troelstra, Andries Sternheim, Willem Drees, Stan Poppe en Wim Kok. Mulder ontvouwt bovendien een actuele agenda voor een politiek van de arbeid, die de PvdA in samenwerking met de vakbeweging moet ontwikkelen. Dwars tegen de neoliberale tijdgeest in.

Bestellen
Als u 'Het hart van de sociaal-democratie' wilt bestellen, dan kunt u contact met ons opnemen via [070] 26 29 720 of info@wbs.nl. Als wij het boek op voorraad hebben, dan zijn de totale kosten € 5,- (inclusief verzendkosten).

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl