In mei volgend jaar zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. De opkomst voor deze verkiezingen is in Nederland altijd bedroevend laag.

Waarschijnlijk omdat veel mensen niet kunnen overzien waar zij nu precies voor stemmen. Het ontbreekt aan een heldere keuze. Maar dit keer ligt die keuze voor het grijpen. Half augustus riep Lodewijk Asscher de EU op om de regels voor het vrije verkeer van werknemers aan te passen. In een aantal sectoren worden werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt namelijk verdrongen door goedkopere arbeidskrachten uit met name Midden- en Oost-Europa.

Lijnrecht hiertegenover staat het pleidooi van Guy Verhofstadt. In de Volkskrant van 28 september riep hij juist op voor het (verder) opengooien van de grenzen van de arbeidsmarkt. De weg van Verhofstadt komt neer op een shocktherapie; Asscher kiest voor bescherming van de zwakste werknemers.

Lees de rest van het artikel in de PDF.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers