Door: A.L. Snijders

De kamer waarin ik de laatste vijftig jaar woon is groot, 14 bij 9 meter. Dat betekent dat de muizen hun eigen territorium hebben. De vallen die ik zet zijn nooit tegelijk in zuid en noord effectief. De ruimte is te groot voor twee groepen. Niet alleen op de grond, ook op anderhalve meter hoogte zijn er evidente verschillen. En tenslotte, de huismuis en de spitsmuis vang ik ook op verschillende plaatsen. In mijn grote kamer heb ik dus subtiele verschillen ontdekt.

Ik moest eraan denken toen ik een beschouwing las over Caius Plinius. Hij werd in 62 na Christus geboren in Como. Hij schreef brieven in een rustige tijd met veel levenszekerheid, die het wijze bestuur van keizer Traianus aan het Romeinse rijk had gebracht. Na de tirannie van Domitianus, die in 96 werd vermoord, brak een gezegende tijd aan voor Rome. Eerst twee jaar onder Nerva en na diens dood in 98 onder Traianus, een krachtig regeerder, een humaan mens. In zijn brieven laat Plinius die tijd voor ons leven; hij leidt ons binnen in de senaat en in de beau-monde van Rome, in de rechtszittingen en in de mooie landhuizen van Italië. Wat ik zo goed vind aan deze passage is het verschil tussen ‘een rustige tijd met veel levenszekerheid ‘ en ‘de tirannie van Domitianus.’

Dat doet me denken aan Joseph Robinette Biden en Donald John Trump. Er zijn heel wat mensen van mening dat die Trump nog veel van zich zal laten horen. Ik hoor daar niet bij, ik gok op het heilzame bestuur van keizer Traianus na de tirannie van Domitianus. Ik kom mijn huis bijna niet uit, dus ik kan ook niet naar een café om te twisten met een wildvreemde aanhanger van Trump, die misschien ook nog wel met me wil vechten. Op de tv kijk ik nog wel eens naar het kiften om de doelmatigheid van het vaccineren. Ik ben nog niet opgeroepen, maar eigenlijk mis ik ook in dit geval het wijze bestuur van keizer Traianus. Die vertrouw ik na ampele overwegingen toch meer dan Rutte. Het is duidelijk, ik heb het moeilijk met de wereld. Bij nader inzien twijfel ik ook of ik genoeg kennis heb om het verschil tussen huismuis en spitsmuis ter sprake te brengen.

Auteur(s)

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl