Jaarboek 2009

Onder redactie van: Frans Becker & Menno Hurenkamp. Gastredacteur: Pieter Tops.

Inhoud

 • Frans Becker en Menno Hurenkamp - Inleiding 7
 • Pieter Nieuwenhuijsen en Paul Bordewijk - Volatiele jaren. Twintig jaar sociaal-democratische gemeentepolitiek 19
 • Ruud Vreeman - De stad en de economie 43
 • Pieter Tops - De PvdA en het nieuwe stedelijke activisme 51
 • Carolien Gehrels - Sociaal-democratische stadspolitiek en de noodzaak van kunst en cultuur in een wereldstad 61
 • Simon B. Kool - De Drufabriek in Ulft 75
 • J.Th.J. van den Berg - Sociaal-democratie, gemeentelijk bestuur en de vloek van de technocratie 101
 • Gerard Anderiesen - Het moeizame huwelijk tussen overheid en corporaties 119
 • Bert Otten - Wethouderssocialisme nieuwe stijl. Van plannen naar binden 133
 • Ferd Crone en Bouwe de Boer - Locale consensus als basis voor milieubeleid 153
 • Rutger Zwart en Jan-Jaap van den Berg - De heruitvinding van de sociaal-democratie op lokaal niveau 159
 • Jouke de Vries - De gemeente als eerste overheid 169
 • Jelle van der Meer - De spagaat van Loppersum 181
 • Personalia 195
 • Personenregister 199

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl