Jaarboek 2009

Onder redactie van: Frans Becker & Menno Hurenkamp. Gastredacteur: Pieter Tops.

Inhoud

 • Frans Becker en Menno Hurenkamp - Inleiding 7
 • Pieter Nieuwenhuijsen en Paul Bordewijk - Volatiele jaren. Twintig jaar sociaal-democratische gemeentepolitiek 19
 • Ruud Vreeman - De stad en de economie 43
 • Pieter Tops - De PvdA en het nieuwe stedelijke activisme 51
 • Carolien Gehrels - Sociaal-democratische stadspolitiek en de noodzaak van kunst en cultuur in een wereldstad 61
 • Simon B. Kool - De Drufabriek in Ulft 75
 • J.Th.J. van den Berg - Sociaal-democratie, gemeentelijk bestuur en de vloek van de technocratie 101
 • Gerard Anderiesen - Het moeizame huwelijk tussen overheid en corporaties 119
 • Bert Otten - Wethouderssocialisme nieuwe stijl. Van plannen naar binden 133
 • Ferd Crone en Bouwe de Boer - Locale consensus als basis voor milieubeleid 153
 • Rutger Zwart en Jan-Jaap van den Berg - De heruitvinding van de sociaal-democratie op lokaal niveau 159
 • Jouke de Vries - De gemeente als eerste overheid 169
 • Jelle van der Meer - De spagaat van Loppersum 181
 • Personalia 195
 • Personenregister 199

--> download de pdf

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl