Over volgzame burgers en vluchtige politiek

In Makke schapen beschrijft Paul Kalma hoe het doorleefde, beginselgebonden conflict uit de politek verdween. Bestuurders werden managers, burgers werden klanten. De volkspartijen van weleer gingen vooral zichzelf vertegenwoordigen. Dat de ongelijkheid en de onvrede groeide, werd vaak niet eens meer opgemerkt.

De sociaal-democratie betaalt daar in crisistijd een hoge prijs voor. Haar uitgangspunten zijn overminderd relevant, maar die gaan er pas weer toe doen als ze tot inzet van een brede politieke beweging worden gemaakt. En vooral: als burgers ook zelf hun democratische verantwoordelijkheid nemen - en maatschappelijke verandering niet aan politici overlaten.

Het alternatief is voortgaande passiviteit, verdere vervreemding van de politiek en ontvankeljkheid voor autoritair leiderschap. Bij genoeg schapen komt de wolf vanzelf.

Dit boek is te bestellen via bol.com.

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl