De gemeente Amsterdam maakt zich zorgen over de toename van het aantal jeugdigen dat met overgewicht kampt. Kinderen eten ongezond en bewegen te weinig. De gemeente is daarom het project Jeugd in Beweging gestart en daarbij wordt alles uit de kast gehaald. Zo hebben de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en de ggd gezamenlijk ‘Jump In’ ontwikkeld. Via Jump In kunnen basisscholen allerlei sporten aanbieden aan de leerlingen, van badminton en judo tot capoeira. De gemeente zorgt voor de materialen en de instructeur. Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk kinderen na de kennismakingslessen doorstromen naar een reguliere sportvereniging.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers