Het lange wachten op een nieuw kabinet is voorbij, maar als een geoliede machine oogt Rutte IV nog niet. ‘Een kabinet verwekt in rancune’ noemt Joop van den Berg het. Ook de linkse oppositiepartijen lijken nog steeds zoekende naar hun plek. Zij doen er volgens Van den Berg goed aan gezamenlijk op te trekken en kunnen vooral resultaten bereiken door D66 op te jagen.

Bijvoorbeeld door erop te hameren dat de € 35 mrd die in het Klimaatfonds gaat, ook daadwerkelijk leidt tot minder CO2-uitstoot én dat er steeds oog en compensatie is voor degenen die in de knel komen door deze transitie. Bij de verduurzaming van de woningvoorraad betekent dat slecht geïsoleerde huizen als eerste aanpakken en huishoudens in energiearmoede compenseren. Tijn Croon en Sjoerd Brouns laten zien hoe dat aan te pakken.

Uit onverdachte hoek, want van SP-er en Extinction Rebellion-activist Peter Sas, komt de oproep de samenwerking tegen het neoliberale kapitalisme nog veel breder te trekken dan alleen de linkse partijen. Ook de liberalen hebben er volgens hem baat bij ons
kapitalistische systeem grondig te herzien. Thomas Kampen schrijft over de manier waarop de bijstand mensen met een uitkering
gevangen houdt, en pleit ervoor uitkeringsgerechtigden minder afhankelijk te maken van de bijstand. Dat klinkt als een contradictie, maar is het niet. En Jan Pronk houdt in de rubriek ‘Over beginselen’ een pleidooi voor solidariteit zonder grenzen.

In dit nummer van S&D vindt u ook vier essays over het sociaal contract, van jonge denkers die zijn genomineerd voor de Banningprijs 2022. Onder andere Kim Putters en Herman Tjeenk Willink hebben de afgelopen jaren gepleit voor een nieuw sociaal contract, maar Barend Wind, Kristian Bakker, Lian Heinhuis en Rimmert Riedstra tonen aan dat het niet een onproblematisch begrip is. S&D sluit tegenwoordig af met een theatermonoloog, en begint vanaf dit nummer met een gedicht, van kort commentaar voorzien door de docenten Nederlands Hermen Hoek en Marc van Osch.

Voor u ligt, kortom, een nummer vol politiek, wetenschap en creativiteit.

Annemarieke Nierop, hoofdredacteur S&D.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten