Vorig jaar riepen we op deze plek lezers op om mee te denken over de inhoud van S&D. Een aantal lezers heeft dat intensief gedaan (waarvoor dank!). Een vraag die terugkwam was: voor wie maken jullie S&D eigenlijk? Voor onszelf, is daarop het antwoord. Of liever: voor iedereen die net als wij geïnteresseerd is in wetenschappelijke, professionele en maatschappelijke inzichten die er voor sociaal-democraten politiek toe doen.

S&D is geen blad waarin we de politieke koers of standpunten van Groenlinks|PvdA uitleggen. Het is ook geen blad om lekker op het strand te lezen (dat zou het wel wat meer mogen zijn). Het is vooral voor onszelf een manier om hardop na te denken. In de redactievergaderingen bepalen we welke onderwerpen uitdieping behoeven, en daar vragen we auteurs over te schrijven. Het resultaat van dat alles ligt nooit van tevoren vast. We beoordelen de kopij op kwaliteit van argumentatie en op de vernieuwing en relevantie van inzichten. Als het geslaagd is, leren we ervan. Idealiter verschijnen inzichten uit S&D ook in verkiezingsprogramma’s en zien we ze terug in politieke voorstellen in Den Haag, in Europa en in gemeenten in het land.

Deze 81ste jaargang van S&D beginnen we met een nieuwe vormgeving. En met twee stevige thema’s: arbeidsmigratie (omdat daarvan gedacht wordt dat sociaal-democraten er geen verhaal op hebben) en bestaanszekerheid (omdat dit van oudsher ‘ons’ thema is, maar niet altijd meer duidelijk is wat eronder verstaan wordt).

Opmerkingen, ideeën en bijdragen zijn ook komend jaar van harte welkom!

Annemarieke Nierop, hoofdredacteur (anierop@wbs.nl)

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten