Dit nummer van S&D verschijnt half juni.

Inhoud

 • Column Menno Hurenkamp Meebewegen
 • Kati Piri & Lilianne Ploumen Mensenrechten in Marokko
 • Leo van der Wees Publiek geld = publieke informatie = publieke toegang
 • Dirk Achterbergh & Kees–Jan van Klaveren wie is de patiënt?
 • Rob Wolvers De moeizame verhouding met de krijgsmacht
 • Column KlaraBoonstra Macht aan de nieuwe collectieven 

Bouwen alleen is niet genoeg

 • Peter Boelhouwer De toekomst van ons wonen
 • Francine Houben & Armand Paardekooper Overman Ver weg is het nieuwe dichtbij
 • Wim Derksen Uniek en geborgen wonen
 • Willem Heesen Een stad voor iedereen
 • Lobke Zandstra Dromen van een duurzame stad

Linkse waarden

 • Teun Dominicus Ga je mee verdwalen?
 • Yourik Malet Sociaal-democratie als bindingsmiddel van de samenleving
 • Naomi Woltring Sluitstuk van linkse waarde

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 91 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

S&D digitaal

> U kunt zich abonneren op de (gratis) online S&D-nieuwsbrief.

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor een overzicht per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2017)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik Jan de Boer, Meike Bokhorst, Klara Boonstra, Menno Hurenkamp, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [eindredactie]

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl