S&D nummer 5

Column - Ruud Koole - Onderhoud de instituties van de democratische rechtsstaat
Maarten van den Bos - Twee hoeraatjes voor de Derde Weg

Onze instituties op de schop III
Paul de Beer - Een nieuwe hervormingsagenda voor de sociaal-democratie
Marcel Levi - Op zoek naar het beste zorgsysteem
Barend Wind & Cody Hochstenbach - Alternatieve woonoplossingen 

Losse artikelen
Column - Mirthe Biemans - Over wonen
Wimar Bolhuis, Randy Martens & Henk Nijboer - Niet ingrijpen op de woningmarkt is geen optie
Mies Westerveld - De stelselherziening van minister Dekker
Pieterjan van Delden - Sociale marginalisatie in een complexe samenleving
Jan Lunsing - Hoe het kabinet democratische drempels dreigt te verhogen
A.L. Snijders - Lucy en Anna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download S&D als EPUB bestand

U kunt dit nummer van S&D downloaden als ebook en lezen op uw computer met bijvoorbeeld iBooks of Adobe Digital Editions.

Hoe het kabinet democratische drempels dreigt te verhogen

Eind juni reageerde het kabinet-Rutte III op de adviezen van de commissie-Remkes, die de democratie moeten versterken. Maar de eigen plannen die het kabinet vervolgens voorstelt, verzwakken juist politieke partijen, zonder kiezers meer invloed te geven.

Sociale marginalisatie in een complexe samenleving

Pieterjan van Delden - Sociale marginalisatie is een ingewikkeld probleem in onze samenleving. Maar er zijn wel manieren om er iets tegen te doen. Lokale bestuurders kunnen bijvoorbeeld zorgen dat iedereen mee kan doen aan activiteiten die in de gemeente georganiseerd worden, van sport en het verenigingsleven tot vrijwilligerswerk. Daar moeten ze dan wel in investeren.

Niet ingrijpen op de woningmarkt is geen optie

Wimar Bolhuis, Randy Martens & Henk Nijboer - Het is crisis op de Nederlandse woningmarkt en vooral jongeren – degenen beneden de 35 – zijn daar de dupe van. Als we niets doen verhevigt het probleem de komende jaren. Elf concrete voorstellen om het tij te keren.

Lucy en Anna

A.L. Snijders - Lucy en Anna zijn meisjes die geruime tijd bij mij in de Achterhoek hebben gelogeerd. Ik woonde alleen, zij waren verdwaald en klopten op een late avond bij mij aan. Ze bleven veertien dagen, ze kookten, ik had aanspraak. Ik heb ze beschreven in een kort verhaal, enkele maanden geleden gepubliceerd. Gisteren ontving ik bericht van een lezer.

Over wonen

Column Mirthe Biemans - ‘Ping.’ Moeder van twee, pas gescheiden en wanhopig op zoek naar een huis. Nog langer met haar kinderen in een kamertje bij vrienden blijven gaat niet. Mijn handen jeuken, we hebben toch 40.000 woningen? Hoezo kunnen we niet gewoon helpen?

De stelselherziening van minister Dekker

Mies Westerveld - Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker wil de rechtsbijstand hervormen. Mies Westerveld geeft een overzicht van eerdere pogingen tot hervorming en zet daar de huidige voorstellen tegen af. Haar conclusie: zeker niet alle door Dekker voorgestelde hervormingen zijn slecht, maar ze neigen wel naar wensdenken.

Twee hoeraatjes voor de Derde Weg

Maarten van den Bos - De Derde Weg, de sociaal-democratische politiek van de jaren negentig, wordt vaak bestempeld als een knieval voor het neoliberalisme. Historicus Maarten van den Bos betoogt dat in de Derde Weg juist gemeenschappelijkheid en actief burgerschap centraal stonden.

Op zoek naar het beste zorgsysteem

Marcel Levi - Het Nederlandse zorgstelsel met zijn sterke focus op marktwerking functioneert verre van optimaal. Omvorming tot een nationaal zorgfonds, zoals in Engeland, zou veel problemen kunnen oplossen, bijvoorbeeld het gebrek aan regie dat er nu is. Maar juist de situatie in Engeland laat zien dat een nationaal zorgfonds ook nadelen kent.

Onderhoud de instituties van democratische rechtsstaat

Column Ruud Koole - Het zijn harde tijden voor de instituties van de democratische rechtsstaat. In Hongarije en Polen staan de media en de rechterlijke macht onder druk. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk worden de parlementen met dedain behandeld. Hoeveel zorgen moeten we ons in Nederland maken?

Alternatieve woon-oplossingen

Barend Wind & Cody Hochstenbach - Huisvesting is meer dan een dak boven je hoofd. En een progressieve woonvisie gaat om meer dan zo veel mogelijk betaalbare woningen neerzetten. Woningen moeten qua type en omvang aansluiten op de levens van de bewoners. Ze moeten energieneutraal zijn en permanente zekerheid bieden.

Een nieuwe hervormings-agenda voor de sociaal-democratie

Paul de Beer - Moet de PvdA weer een echte hervormingspartij worden? Die vraag dringt zich op na lezing van de elf bijdragen die uiteenlopende auteurs in de afgelopen nummers van S&D leverden aan de serie ‘Onze instituties op de schop’.

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl