S&D nummer 1

Column Marijke Linthorst - De overheid is geen marktpartij
Eke Eijgelaar & Paul Peeters - Minder vliegen moet, maar hoe doen we dat?
Paul de Beer - Borstlap’ is pas het begin
Column Patrick Dering - De Parijse School komt eraan

Terug naar de Akbarstraat
Jan Willem Duyvendak - Maak van het integratiedebat geen drama
Emily Miltenburg - Integratie is geen zaak van de buurt, maar van de samenleving

Losse artikelen
Alfred Kleinknecht - De productiviteitscrisis vraagt om een Linkse Lente
Camille Creyghton - Tijd, taal en waarde in de verbeelding van een duurzame toekomst
Column Marlieke van den Tillaar - Participeren in Baltimore

Daniël Boomsma - Dansen met de sociaal-democraten. Hoe D66 en PvdA hun speciale band kunnen herstellen
Column Willem Minderhout - Het referendum is een instrument voor dwingelanden
Becker & Becker - ‘Opdat wij onder onze voeten houden de vaste grond van dat, wat blijft’ - Wiardi Beckman als verzetsman
A. L. Snijders - De Liefde

 

 

 

 

Download S&D als EPUB bestand

SD_77_01.epub (7.82 MB)

U kunt dit nummer van S&D downloaden als ebook en lezen op uw computer met bijvoorbeeld iBooks of Adobe Digital Editions.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Meike Bokhorst, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten