S&D nummer 1

Column Marijke Linthorst - De overheid is geen marktpartij
Eke Eijgelaar & Paul Peeters - Minder vliegen moet, maar hoe doen we dat?
Paul de Beer - Borstlap’ is pas het begin
Column Patrick Dering - De Parijse School komt eraan

Terug naar de Akbarstraat
Jan Willem Duyvendak - Maak van het integratiedebat geen drama
Emily Miltenburg - Integratie is geen zaak van de buurt, maar van de samenleving

Losse artikelen
Alfred Kleinknecht - De productiviteitscrisis vraagt om een Linkse Lente
Camille Creyghton - Tijd, taal en waarde in de verbeelding van een duurzame toekomst
Column Marlieke van den Tillaar - Participeren in Baltimore

Daniël Boomsma - Dansen met de sociaal-democraten. Hoe D66 en PvdA hun speciale band kunnen herstellen
Column Willem Minderhout - Het referendum is een instrument voor dwingelanden
Becker & Becker - ‘Opdat wij onder onze voeten houden de vaste grond van dat, wat blijft’ - Wiardi Beckman als verzetsman
A. L. Snijders - De Liefde

 

 

 

 

Download S&D als EPUB bestand

U kunt dit nummer van S&D downloaden als ebook en lezen op uw computer met bijvoorbeeld iBooks of Adobe Digital Editions.

Liefde

A.L. Snijders - In de grote villa aan de Saxen-Weimarlaan woonde een meisje dat volgens mij zeer gelukkig moest zijn. Ze was zeventien jaar, net zo oud als ik, we hadden elkaar nooit gesproken. Ik had wel het idee dat we ooit zouden trouwen, maar dat zou zeker nog tien jaar duren.

Wiardi Beckman als verzetsman

Frans en Tamara Becker schreven een boek over de oorlogsgeschiedenis van Herman Bernard Wiardi Beckman. Wiardi Beckman was tijdens de Tweede Wereldoorlog een van de belangrijkste mensen uit het geestelijk verzet. In S&D kunt u een voorpublicatie lezen.

Column - Het referendum is instrument voor dwingelanden

Willem Minderhout - Het PvdA-congres heeft in de aanloop naar de vorige verkiezingen het streven naar een referendum uit het verkiezingsprogramma gehaald. Maar het is net de film Poltergeist. Als je denkt dat alle ellende voorbij is begint het weer opnieuw.

Hoe D66 en PvdA hun speciale band kunnen herstellen

Daniël Boomsma - D66 en de PvdA hebben historisch gezien een speciale band. Nu de politieke versplintering toeneemt moeten, volgens D66’er Daniël Boomsma, deze partijen weer intensiever samenwerken. ‘Als beide partijen weer ideologisch naar elkaar toegroeien komt er misschien nog wel eens iets terecht van een fusie.’

Column - Participeren in Baltimore

Marlieke van den Tillaar - Zes maanden alweer mag ik mezelf inwoner van Baltimore noemen, een stad aan de oostkust van de Verenigde Staten met duizend-en-één problemen. Hoe Baltimore ooit de vriendelijke bijnaam Charm City heeft gekregen, lijkt een raadsel.

Tijd, taal en waarde in de verbeelding van een duurzame toekomst

Camille Creyghton - Met een essay over de literaire verlegenheid voor klimaatverandering won Camille Creyghton de Banningprijs 2020. ‘Met de uitbanning van de natuur uit onze leefwereld, werd ze ook uit de literatuur verbannen en verloren we de taal en het voorstellingsvermogen om over haar te spreken.’

Productiviteits-crisis vraagt om een Linkse Lente

Alfred Kleinknecht - Sinds 2005 stijgt onze arbeidsproductiviteit vrijwel niet meer. We kunnen de productiviteitscrisis alleen te boven komen als we stoppen met loonmatiging en de flexibilisering van de arbeidsmarkt terugdringen.

Integratie is geen zaak van de buurt, maar van de samenleving

Emily Miltenburg - Over de relatie tussen de buurtsamenstelling enerzijds en burencontact en integratie anderzijds bestaan verschillende sociale theorieën. Maakt onbekend onbemind of nemen vooroordelen juist af door dagelijkse contacten?

Maak van het integratiedebat geen drama

Jan Willem Duyvendak - Twintig jaar geleden lieten Paul Scheffer en Felix Rottenberg het debat over integratie ontvlammen. Nu, twee decennia later, komen ze allebei met een ‘update’. Jan Willem Duyvendak meent dat beide opiniemakers zich rond 2000 gedroegen als drama queens. ‘Rottenberg lijkt geleerd te hebben van de afgelopen twintig jaar, Paul Scheffer is hardleerser.’

Column - De Parijse School komt eraan

Patrick Dering - De economie van de tweede helft van de twintigste eeuw werd gedomineerd door de principes van de Chicago School of Economics. Na de economische crisis waait de wind uit een andere academische hoek. Onder invloed van Franse economen verschuift het debat over de economie steeds verder naar links.

‘Borstlap’ is pas het begin

Paul de Beer - Om voor alle werkenden de kwaliteit van het werk te verbeteren en de grote ongelijkheid te verminderen is heel wat meer nodig dan het pakket aan maatregelen waar de commissie-Borstlap mee komt. De voorstellen helpen nauwelijks om de machtsbalans tussen werkenden en werkgevenden te herstellen.

Minder vliegen moet, maar hoe doen we dat?

Eke Eijgelaar & Paul Peeters - De afgelopen achttien jaar is de CO2-voetafdruk van Nederlandse vakantiegangers met zo’n 14% gestegen. Dat komt vooral doordat we steeds meer en verdere vliegreizen maken. Als we zo doorgaan is het alleen al door ons vlieggedrag onmogelijk de opwarming van de aarde te beperken.

De overheid is geen marktpartij

Marijke Linthorst schreef enkele weken voordat de Corona-crisis uitbrak een column die nu verrassend actueel is. Het is tijd om ons opnieuw te bezinnen op de rol van de overheid. Als zich op alle cruciale leefgebieden een groeiende tweedeling ontwikkelt, redden we het niet meer met het plakken van pleisters.

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl