S&D nummer 2

Column Wimar Bolhuis - Die tijd komt nooit meer terug?
Column Menno Hurenkamp - Bevrijd van de gezelligheid
Lara Wolters - Per direct gezocht: solidariteit binnen de Europese familie
Jan Marinus Wiersma & Camiel Hamans - De transformatie van Midden- en
Oost-Europa

Werk, werk, werk?
Patricia van Echtelt - Vijf jaar Participatiewet
Anja Eleveld - Waar is de menselijke maat in de Participatiewet?
Paul van der Aa - Naar een realistisch activeringsbeleid van kwetsbare groepen
Gijs van Dijk - Kiezen voor een fundamenteel andere benadering van werkloosheid

Losse artikelen
Wim Derksen - Na corona
J.Th.J van den Berg - Herstel, vernieuw en verbreed de bestaanszekerheid
Josette Daemen - De politieke filosofie van de zekerheid
Column Marijke Linthorst - Meer geld naar de zorg
A. L. Snijders -  Oudoom

Download S&D als EPUB bestand

U kunt dit nummer van S&D downloaden als ebook en lezen op uw computer met bijvoorbeeld iBooks of Adobe Digital Editions.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl