S&D nummer 4

Column Paul de Beer - Geloofwaardige post-coronapolitiek?
Ben Dankbaar, Raphael Smals & Geert Vissers - Maak van het klimaatprobleem geen ‘maanlanding’
Jantine Kriens - Gemeenten krijgen hun begrotingen niet meer rond

Hendrik Noten - Het adagium van meer economische groei voldoet niet meer
Kiza Magendane - Coronacrisis op het Afrikaanse continent
Column Erik Jurgens - Politieke correctheid als dogma

Column Amma Asante - Luisteren
Wimar Bolhuis - Het wettelijk minimumloon moet omhoog, maar hoe?
Constant van der Putten - Bescherm de huurders in de vrije sector

Murawski, Van den Bergh, Biemans, Bolhuis, Hormes, Rinse Oosterwijk & Kooistra - Samen uit de crisis!
Jet Bussemaker - Van technocratie naar beleid met een hart
A.L. Snijders - Kikker & pad

Download S&D als EPUB bestand

U kunt dit nummer van S&D downloaden als ebook en lezen op uw computer met bijvoorbeeld iBooks of Adobe Digital Editions.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl