Jaarboek 1988

Redactie: Marnix Krop, Martin Ros, Saskia Stuiveling en Bart Tromp

--> download de pdf

Landelijk hebben sdap en PvdA het grootste deel van hun bestaan in de oppositie verkeerd. Maar op lokaal niveau ziet het beeld er anders uit. Als eerste partij in Nederland stelde de SDAP in 1899 een programma op voor gemeenteraadsverkiezingen, en al vanaf 1907 namen sociaal-democraten zitting in colleges van b&w. In zijn bijdrage brengt Jos Perry het — grotendeels onontgonnen — terrein van het SDAP-opereren op gemeentelijk niveau voor het eerst in kaart. Hij ontzenuwt de mythe dat de deelname aan de gemeentebesturen de SDAP naar rechts trok en laat zien dat de SDAP zich op lokaal niveau voor dezelfde politieke dilemma’s gesteld zag als landelijk. Niettemin wist men deze in de gemeenten beter op te lossen dan op nationaal niveau. Pieter Nieuwenhuijsen schetst daarna een beeld van de gemeentepolitiek van de PvdA. Het verhaal heeft als algemene lijn de overgang van wederopbouw via vernieuwing en politisering naar beheer.

Honderd jaar geleden werd Willem Banning geboren. Jarenlang was hij de ideologische leidsman van SDAP en PvdA. Zijn verguizing begon nog voor zijn dood in 1971. De tijd is nu rijp voor een herwaardering, zo proeft men uit het essay van Dick Pels.

Ido Weijers ten slotte levert een bijdrage over de ontwikkeling van de Vara als instrument van sociaal-democratische cultuurpolitiek.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl