Onlangs heeft Wouter Bos de financiering van de AOW ter discussie gesteld. In zijn optiek kan de AOW in de toekomst alleen veilig worden gesteld als rijkere ouderen gaan meebetalen. De AOW wordt door veel mensen gewaardeerd als iets van ons allemaal. Dus als er ergens draagvlak voor te vinden is dan is het wel voor voorstellen om het pensioen betaalbaar te houden. Maar dan moeten we goed nadenken over de vraag wie solidair moet zijn met wie en hoe we voorkómen dat nieuwe oplossingen leiden tot onbedoelde (en onwenselijke) effecten.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers